El Pla PIMESTIC genera una inversió de gairebé 70 milions d’Euros en dos anys per a les empreses TIC catalanes

Compartir

CibersocietatMés de la meitat de les empreses orientades mitjançant aquest servei ja han implementat o estan en el procés de fer-ho, alguna de les actuacions suggerides per aquest servei proporcionat per la STSI.

Redacció/Agències – Un cop transcorreguts dos anys de la presentació del pla es presenta el balanç 2009, que recull el resum de les actuacions realitzades des dels seus inicis, així com l’impacte que han tingut aquestes actuacions arreu del territori.

L’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) és un factor clau en el procés de millora de la competitivitat del nostre país i és evident que per millorar el valor afegit dels nostres sectors industrials potents i més tradicionals, cal un ús extensiu i universalitzat de les TIC en tots els àmbits. Amb aquest objectiu, durant els darrers anys s’han dedicat molts esforços a conscienciar els diferents agents econòmics de la rellevància de l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) com a factor clau en el procés de millora de la competitivitat del nostre país, objectiu principal del pla PIMESTIC.

La realitat és que l’empresa catalana està digitalment ben equipada, encara que el grau de penetració dels usos de les TIC és, certament, millorable, tot i que l’augment en relació amb l’any 2007 ha fet que Catalunya hagi retallat distància amb la mitjana de l’Europa dels Quinze (EU-15).

Resultats de l’execució del pla PIMESTIC arreu del territori

El pla compta amb més de 800 agents col·laboradors repartits per tot el territori –format per PIMES, patronals, associacions empresarials, empreses del sector TIC i diverses administracions públiques-. Sobre un total de 9,5 milions d’Euros dedicats a ajuts per a la implementació de projectes TIC, s’ha generat una inversió de 66,5 milions d’Euros. Respecte el servei d’orientació –que ha estat sol·licitat per prop de 1.200 empreses-, amb una inversió realitzada de 400.000 Euros, s’ha generat una inversió induïda de prop de 5 milions d’Euros en el conjunt de les empreses que s’hi han acollit, multiplicant així per més de 12 la inversió efectuada pel pla PIMESTIC.

El servei d’orientació PIMESTIC posa a l’abast de les pimes catalanes, per assessorar-les en temàtiques TIC, una xarxa de 71 experts homologats i distribuïts arreu del territori. En aquest sentit, una dada molt positiva és que el 65% de les empreses orientades ja han implementat o bé estan implementant alguna de les actuacions descrites en l’informe lliurat, i en bastants casos s’han beneficiat d’algun dels ajuts disponibles per a aquestes implementacions.

El pla PIMESTIC ha organitzat 205 jornades de sensibilització i formació arreu del territori, entre genèriques, temàtiques i sectorials, que han comptat amb una assistència de més de 10.000 persones. Cal destacar que, segons les enquestes de satisfacció recollides a les jornades, un 91,5% dels assistents afirmen que la jornada els ha fet adonar de les possibilitats que ofereixen les TIC en la millora de la seva empresa i el 43% dels casos asseguren que tenen pensat contractar un assessor PIMESTIC per aprofundir en la temàtica.

En l’àmbit de la difusió del pla, el web www.pimestic.cat ha rebut l’any 2009 més de 46.000 visites (un 54% més que l’any anterior). Aquest web és el centre neuràlgic del pla PIMESTIC i recull totes les actuacions i recursos, com per exemple guies, vídeos, entrevistes de casos d’èxit, contractes TIC, autodiagnosi TIC, etc., així com l’agenda de cadascuna de les jornades que es duen a terme.

Durant aquest any també s’ha fet difusió i promoció de l’EinesTIC, el paquet informàtic en programari lliure per a autònoms i microempreses destinat a cobrir els requeriments bàsics en la gestió de la seva empresa. A més, 3.634 empreses ja han descarregat en línia el programari i més de 4.700 han rebut el DVD amb la versió 1.0 del programari.

Conclusions destacades del balanç

Com a conclusió general del balanç de l’execució del pla PIMESTIC podem destacar el gran nombre de PIMES que estan abordant nous projectes d’adopció de les TIC dins dels seus processos productius gràcies a les diferents actuacions del pla.

Aquestes dades es confirmen en la darrera enquesta sobre l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) a les empreses (TIC-Empreses 2008-2009) de l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat) i de la Fundació Observatori per a la Societat de la Informació de Catalunya (FOBSIC), que revela increments importants respecte a l’any passat. Concretament indica que el nombre d’empreses amb 10 o més assalariats que utilitzen una intranet o una extranet per organitzar-se en xarxa ha crescut retallant distàncies respecte els indicadors de l’Europa dels 15.

Per consultar el document de balanç complet visiteu l’àrea de descàrregues del web de PIMESTIC.

YCOM
Últimes entrades de YCOM (Veure'ls tots)