El projecte Debian publica la quarta actualitzaci

Compartir

Per primera vegada en una actualització per a la branca estable de Debian s’hi afegeixen nous drivers sense que això obeeixi a motius de seguretat, sinó només per oferir un major suport a perifèrics.


Guillem Alsina (guillem@imatica.org) – Per a la majoria de distribucions GNU/Linux, les actualitzacions menors passen bastant desapercebudes en general per als mitjans de comunicació en línia, només tenint efectes perceptibles en la mateixa comunitat d’usuaris i desenvolupadors de la distribució afectada. Tot i això, per a Debian poques vegades existeixen les actualitzacions menors, ja que la transcendència d’aquesta distribució -que serveix de base a moltes altres- fa de cada actualització un pas més gran.

Aquesta quarta revisió de Debian 4.0 "etch" presenta com a principal novetat el ser la primera actualització per a la branca estable d’aquesta distribució que inclou suport per a nou maquinari donant als usuaris l’opció per a instal·lar nous drivers. De fet, i segons s’afirma des de Debian "és la primera vegada que s’actualitzen paquets per a la branca estable sense cap motivació de seguretat", el que al seu torn demostra la "gran dedicació [dels desenvolupadors de la distro] als seus usuaris".

Una altra actualització important és la del kernel, podent instal·lar la versió 2.6.24 d’aquest element capital. Enfront d’ella, la versió emprada en Debian 4.0 és la 2.6.18 que continuarà essent l’opció per defecte si no se li indica el contrari al sistema. Igualment, els paquets compilats per al nou kernel només s’instal·laran i utilitzaran si l’usuari ho sol·licita explícitament.

Una nova versió del servidor de finestres X.org, nous drivers que afegeixen suport per a la sèrie 8 de GPU’s Gforce de Nvidia i diversos models d’Intel, i suport rudimentari per a sistemes amb doble sortida de vídeo per tal de disposar d’un escriptori expandit, són altres de les novetats.

I, naturalment, es corregeixen alguns paquets amb defectes o bugs en el seu funcionament, així com s’afegeixen les actualitzacions de seguretat llançades fins al dia d’avui.

Els usuaris o administradors que realitzin una instal·lació nova de Debian 4.0 usant els CD’s o DVD’s d’instal·lació, podran seguir fent-ho emprant els mateixos mitjans que tenen actualment. Només es recomana l’actualització del mitjà d’instal·lació a aquells que han realitzat una instal·lació des de la Xarxa. Per a això hi ha una imatge de CD amb la qual s’arrenca l’ordinador en el que es pretén instal·lar Debian i, posteriorment, es connecta al repositori de paquets. Aquest és el CD que cal tornar a descarregar i cremar. Per a la resta, després d’instal·lar de manera habitual es pot fer una actualització del sistema des de les eines emprades habitualment per a aquesta tasca.

Tot i això, aviat hi haurà disponibles per a lliure descàrrega noves imatges de CD i DVD que inclouran també aquesta darrera actualització.

Guillem Alsina