Els enginyers informàtics es senten exclosos pel govern central espanyol

Compartir

La manca de regulació de la professió d’enginyer informàtic en les seves dues variants limita la sortida dels professionals del sector a treballar a la resta d’Europa, ja que per a això es necessita una titulació les atribucions de la qual estiguin regulades per llei. El sentiment del conjunt dels informàtics és que la seva enginyeria està essent qualificada com de segona o tercera divisió.


Un moment de la manifestació a MadridRedacció imatica.org – Després de la passada vaga i mobilitzacions del dia 19, el Consell dels Col·legis d’Enginyers Tècnics en Informàtica (CONCITI) continua sentint-se discriminat pel govern espanyol, havent estat aquestes titulacions excloses de les que disposen de regulació professional.

El resultat: segons el mateix CONCITI, la reforma duta a terme pel govern en les carreres universitàries en nom de garantir la lliure mobilitat dels professionals en el territori de la Unió Europea i realitzada seguint les directrius del pla de Bolonya, en realitat perjudica als professionals de la informàtica de l’estat espanyol (entre els quals s’hi compten els dels Països Catalans tret de la Catalunya Nord, sota administració francesa), limitant-los (gairebé impedint-los) la seva circulació professional cap a altres països de la Unió.

Això és degut a què la normativa europea facilita la mobilitat de professionals entre països sempre i quan els títols acadèmics corresponguin a professions regulades, una regulació de la qual manquen les titulacions d’informàtica i que per llei han de posseir.

El passat dia 19 de novembre uns 40.000 estudiants d’informàtica segons les xifres proporcionades pel CONCITI es van manifestar en 35 ciutats de l’Estat Espanyol per denunciar aquesta situació i exigir el compliment de la Llei 12/86 que els confereix caràcter de professió regulada i que es porta incomplint des de l’any 1990, així com un tracte d’igualtat enfront de la resta de les enginyeries ja que segons el col·lectiu dels professionals del sector, les enginyeries en informàtica s’han convertit en titulacions de segona i fins i tot de tercera divisió.

De moment no s’han previst més accions de protesta per la situació, malgrat que això pot ser degut a què tots els actors implicats (incloent-hi el govern espanyol) estiguin duent a terme converses per trobar una solució a aquest tema.

Més informació:

Bloc del CONCITI

Guillem Alsina