Estad

Compartir

El més destacat és la pujada de Windows Vista en un percentatge gairebé idèntic al què baixa Windows XP durant el darrer any, l’espectacular augment d’Apple i un Linux que tot i seguir essent minoritari, gairebé duplica la seva presència al mercat.


Guillem Alsina (guillem@imatica.org) – Aquests resultats es basen en l’estudi continuat que du a terme Net Applications en el seu servei Global Market Share Statistics, amb recollides de dades constants a través d’Internet i que monitoritza diversos aspectes com els sistemes operatius més emprats, el navegador web, o els cercadors d’Internet. Evidentment, la plataforma més emprada és la de Microsoft, que entre tres versions de Windows té el 89,95% de tots els ordinadors d’escriptori del món.

Pel que fa a la mateixa situació de mercat però fa un any, s’ha de destacar que si bé Microsoft baixa, tampoc ho fa gaire: a l’agost del 2007 gaudia d’una posició dominant amb les diferents versions del Windows instal·lades en el 90,81% de tots els desktop, cosa que representa una davallada de menys d’un punt percentual del total.

Dins del mateix segment de Microsoft, ens trobem amb què Windows XP baixa aproximadament nou punts percentuals, i les instal·lacions del ja obsolet Windows 2000 també baixen, passant del 3,68% del total al 2,11%. Si sumem ambdues diferències dóna aproximadament els mateixos punts percentuals que puja Windows Vista, que passa del 6,29% del mercat al 16,14%, un creixement probable i segurament inferior al què Microsoft esperava i desitjava.

Les màquines Mac OS sobre plataforma PowerPC experimenten una lleugera davallada, del 3,35% al 2,69%, i els que si pugen com l’escuma són els nous Macintosh basats en processadors Intel, en els quals a més del Mac OS X s’hi pot executar també el Windows de Microsoft: passen del 2,83% de l’agost del 2007 al 5,25% d’aquest juny passat. Gairebé duplicant la seva quota de mercat, és sense cap mena de dubte el sistema operatiu que experimenta una pujada més gran en termes de punts percentuals totals.

GNU/Linux també obté un bon resultat malgrat que es queda en un 0,80% del total dels escriptoris del món. Tot i això, cal indicar que fa un any només tenia un 0,47% del total.

Entre el grup restant de sistemes operatius (un 1,81% del total enfront del 2,54 de fa un any) podem comptar-hi versions antigues de Windows com els 95, 98, NT 4 o ME, sistemes BSD com FreeBSD, PC-BSD o OpenBSD, Unix com Solaris/OpenSolaris i plataformes alternatives com eCommStation, QNX o els diferents sabors de BeOS.

Algunes conclusions interessants són que, tot i les alegries de la comunitat del programari lliure i els maquers per la continua davallada del Windows, aquesta es fa de forma molt lenta, tenint encara el sistema de Microsoft nou de cada deu ordinadors d’escriptori dels que hi ha al món. Malgrat tot, el que suposa una lleugera davallada per a Microsoft suposa una gran pujada per als principals outsiders de la companyia de Redmond, Apple i Linux.

També podem veure com els sistemes operatius alternatius veuen cada dia més limitat el seu mercat, engolits probablement per un Linux i un Mac OS que no paren de créixer.

Guillem Alsina