Estudi de la Universitat de Stanford revela algunes claus de l’èxit per als llocs web

Compartir

La imatge que ofereix el lloc (el seu aspecte, el seu disseny) és una cosa summament important, segons l’estudi realitzat per la prestigiosa universitat nord-americana i publicat a Internet per Consumer Reports WebWatch.


Guillem Alsina (guillem@imatica.org) – La meva mare sempre em deia que "l’aspecte d’una persona, la seva imatge, és el primer que veus i el primer que empres per a sel·leccionar". Llavors, en uns anys en els quals jo era més jove i inexpert en la vida, parlàvem sobre noies i què havia de fer per agradar-les, però sembla que els dissenyadors de llocs web han d’obeir a les mateixes regles per atreure als lectors, o almenys això és el que es desprèn d’un estudi dut a terme per la prestigiosa universitat de Stanford (Califòrnia, Estats Units) titulat "How Do People Evaluate a Web Site’s Credibility?".

La principal conclusió d’aquest estudi en el qual s’avalua perquè els internautes tendeixen a confiar més en uns llocs que en d’altres, és que molta part d’aquesta confiança es diposita en l’aspecte visual del lloc. Fins a un 46,1% dels enquestats (sobre una mostra de 2.684 internautes) van assenyalar aquest com un dels factors clau que els fa dipositar la seva confiança en una font d’informació en línia o no. La manera com la informació es publica -la seva estructura- i com es focalitza sobre un tema determinat són els dos següents criteris en aquest particular rànquing.

En el document creat per la Universitat de Stanford i que publica el lloc web Consumer Reports WebWatch (dedicat a investigar, informar i millorar la qualitat de la informació que es publica a la Web), s’analitza el perquè d’aquesta preferència pel disseny sobre els continguts, s’interpreten els resultats i s’ofereixen una sèrie de conclusions d’utilitat per a dissenyadors de pàgines web i persones que es dediquen al posicionament web (SEO).

La metodologia seguida per aquest estudi va consistir en preguntar a una àmplia mostra d’internautes sobre les seves preferències de navegació i confiança comparant dos llocs de temàtica semblant, amb un total de deu àrees de contingut. Un cop realitzada la navegació, els subjectes de l’estudi havien d’explicar quin dels dos llocs preferien i perquè.

Guillem Alsina