Europa vol protegir més les dades dels internautes

Compartir

Unió EuropeaLa Comissió Europea es troba a punt per a posar-se mans a l’obra en la construcció d’una nova llei marc de protecció de dades, més d’acord amb l’evolució en els darrers anys de certs serveis com ara les xarxes socials. També es preveu obligar a les empreses i institucions que pateixin una fuga de dades a comunicar públicament l’incident.

Guillem Alsina (guillem@imatica.org) – La irrupció de les xarxes socials online en el panorama tecnològic i social ha motivat grans polèmiques respecte a la privacitat dels seus usuaris, a més d’establir un nou panorama davant del qual, molts cops, les legislacions nacionals i internacionals no han estat a l’alçada de la seva evolució en tots els moments.

El procés que es troba prop de culminar va començar en el 2002, i acabarà amb la reescriptura de la directiva europea de protecció de dades, marc que cada país adapta a la seva pròpia legislació donant lloc, per exemple i entre d’altres, a la LOPD (Llei Oficial de Protecció de Dades) espanyola.

En un document (no disponible en català) d’unes 20 pàgines que es pot consultar en el lloc web de la Unió Europea, s’hi resumeixen els principals reptes als quals s’enfronta la protecció de dades actualment i que no es donaven en l’anterior redacció de la llei marc europea (que data del 1995). Principalment, aquests consisteixen en les xarxes socials, la publicitat online i el cloud computing.

En el document, titulat Un enfocament global de la protecció de les dades personals a la Unió Europea, s’hi indica la manera en què es proposa que els serveis online avisin de la recol·lecció i tractament de la informació als internautes, així com les obligacions que tindran pel que fa al tractament i la seguretat de les dades i les condicions de baixa d’un usuari.

En el cas de patir una filtració que porti a fer públiques dades personals dels usuaris del servei o que aquestes caiguin en mans de terceres parts, la proposta de nova legislació obliga a l’empresa a donar a conèixer públicament l’incident.

El creixent ús dels serveis online de qualsevol tipus, fet que s’ha anomenat computació en núvol o cloud computing, també ha provocat un fort canvi en el panorama de la privacitat de les dades dels internautes, ja que ara serveis com Google Docs o semblants, poden contenir no només dades com ara noms, cognoms i números de documents nacionals d’identitat, si no texts que facin, fins i tot, referència a terceres persones, situacions i informacions sobre empreses i organitzacions.

Els mètodes de recollida de les dades personals són cada cop més complicats i es detecten amb més dificultat”, afirma el document elaborat per la Comissió Europea, fet que ens dóna a entendre que, actualment, hi ha una gran activitat “fosca” de recopilació de dades, no informada ni al propi interessat ni a les autoritats. El document europeu busca acabar amb aquesta activitat o, almenys, tenir més i millors armes contra aquells qui la practiquen.

Els serveis que empren geoposicionament són també un fenomen recent que permet a les empreses conèixer la situació de l’usuari i, per tant, penetrar molt més en la seva intimitat que només amb el coneixement d’unes poques dades. La proposta de directiva europea també es fixa en tals serveis.

Aquest document serà discutit, interpretat, reinterpretat i reconstruït per a, finalment, ser presentat al Parlament Europeu per a la seva discussió i aprovació. És per això que encara ens queda prou fins que la tasca de la Comissió Europea es concreti en un marc legislatiu, i més encara perquè els diferents estats que composen la Unió l’adaptin a les seves respectives legislacions. Estarem parlant d’uns quatre anys potser?

Com sempre, la present iniciativa toparà amb l’escull dels serveis online els servidors i seus socials dels quals es troben fora de les fronteres de la Unió Europea.

Més informació

Comunicació de la Comissió Europea al Parlament i altres institucions, titulat “Un enfocament global de la protecció de les dades personals a la Unió Europea”. No hi ha versió en català, en no ser aquesta llengua oficial per a les institucions europees.

en castellà

en francès

Copyleft 2010 www.imatica.org
Aquesta obra es troba subjecta a la següent llicència:
La difusió, reproducció i traducció d’aquest text es permet lliurement en qualsevol mitjà o suport amb les úniques obligacions de mantenir la present llicència i incloure un enllaç o referència a la pàgina en què es troba l’original dins del servidor www.imatica.org . En mitjans audiovisuals es requereix la cita al mitjà www.imatica.org

Guillem Alsina