Facebook amplia les possibilitats de contacte dels seus usuaris

Compartir

Introdueix nou sistema de xat com a mètode de comunicació entre els seus usuaris.


Guillem Alsina (guillem@imatica.org) – La xarxa social amb més èxit d’Internet va presentar aquesta setmana passada un nou servei de xat en línia que facilita la comunicació directa i en temps real entre els seus usuaris.

El nou xat de Facebook no requereix la instal·lació de cap programari o plug-in, funcionant com una aplicació Web 2.0 a l’estil del Google Talk integrat en Gmail. Els usuaris de Facebook podran advertir la disponibilitat per a utilitzar el nou xat del servei gràcies a una barra que es presentarà a la banda inferior del navegador.

La llista de contactes de la utilitat de xat serà la mateixa que els nostres contactes a la resta de serveis de Facebook, pel que no serà necessari crear una nova llista de contactes específicament per a aquesta nova funcionalitat de l’entorn de l lloc social.

L’historial de converses es guarda d’una sessió a l’altra, tot i que no es  fa de manera indefinida. També el podem esborrar en qualsevol moment mitjançant un enllaç que trobarem a cada finestra de conversa.

Tècnicament, el xat de Facebook és un servei de missatgeria instantània doncs funciona a base de contactes ja establerts. Els tradicionals serveis de xat, en canvi, ens permeten connectar-nos amb qui es trobi en línia en un moment determinat, havent de coincidir només en el "canal" de xat, independentment que coneguem o no a les altres persones connectades al mateix canal.

Més informació:

Nota de premsa de Facebook

Guillem Alsina