Facebook: tocant sostre pel que fa a nombre d’usuaris però no en el seu ús?

Compartir

FacebookLa xarxa social del moment ha trigat en fer 100 milions de nous usuaris més que altres cops. Això voldrà dir que està arribant a un cert punt d’esgotament pel que fa a la captació de nous usuaris? Sigui com sigui, l’ús que d’ella en fan els internautes que estan registrats és cada dia més gran.

Guillem Alsina (guillem@imatica.org) – Recentment Facebook anunciava a través del seu bloc haver arribat a l’exorbitant quantitat de 500 milions d’usuaris, fet que la convertiria, de ser un estat, en el tercer país més poblat del planeta Terra. Fins aquí, tot en sintonia amb les notícies que hem estat escoltant durant els darrers mesos, quan la xarxa social arribava als 300, 350, 400 i 450 milions d’usuaris. Tot i això, si s’observa el ritme al qual s’ha donat aquest creixement, s’observa una certa ralentització.

Evidentment, els estudis basats en xifres objectives poden donar conclusions subjectives*, i el que exposaré a continuació pot ser contestat amb altres xifres o mirat des d’un altre punt de vista.

Si ens fixem en el que va trigar Facebook a passar de 100 a 200 milions d’usuaris, ho va fer en 225 dies. Per a arribar dels 200 als 300 va invertir menys temps, 160 dies. dels 300 als 400 encara va trigar menys, 142 dies. Però aquesta tendència s’ha invertit amb el pas dels 400 als 500 milions d’usuaris: 167 dies.

Pot ser, simplement, que l’època de l’any (estiu a l’hemisferi nord i època vacacional) hagi provocat la davallada en el nombre d’internautes que s’apunten a Facebook, entretinguts en altres tasques (platja, viatges,…), però també pot ser que la xarxa social estigui patint una ralentització en el ritme de noves altes. Algun dia havia de passar; el creixement no s’ha de frenar de manera brusca o, simplement, finalitzar, però si comptem que no totes les persones que viuen en la Terra són internautes, el creixement de Facebook ha de tenir un sostre, un límit.

Malgrat tot, i segons apunten diversos estudis, el temps d’ús de Facebook augmenta, la qual cosa significa que els usuaris de la xarxa social passen cada cop més temps deambulant per les seves pàgines.

Un clar exponent d’aquest èxit són els jocs “casual” que podem trobar a Facebook, com el famós FarmVille, que apleguen a milions de persones. Aquest èxit és el que ha contribuït a què l’empresa de Mark Zuckerberg sigui rendible per ella mateixa.

Independentment de que estigui arribant a un límit d’usuaris, a Facebook encara li queda molt de camp per córrer; l’empresa disposa d’un gran capital intel·lectual fruit dels seus fitxatges procedents de diverses empreses del sector tecnològic, en algun cas de rivals directes com Google. Però el seu creixement i predomini futurs es basaran, probablement, no en un creixement en nombre d’usuaris, si no en atraure als que ja té a què passin un nombre més gran d’hores a les seves pàgines oferint-los més serveis.

* I, si no, observin-se els discursos d’una nit electoral: tots els partits guanyen, fins i tot encara que hagin obtingut la meitat dels vots que en les eleccions anteriors

Copyleft 2010 www.imatica.org
Aquesta obra es troba subjecta a la següent llicència:
La difusió, reproducció i traducció d’aquest text es permet lliurement en qualsevol mitjà o suport amb les úniques obligacions de mantenir la present llicència i incloure un enllaç o referència a la pàgina en què es troba l’original dins del servidor www.imatica.org . En mitjans audiovisuals es requereix la cita al mitjà www.imatica.org

Guillem Alsina