Fe d'errades – Disponible Ruby on Rails 2.0

Compartir

Després de que un lector del nostre butlletí detectés diverses errades i mancances en l’article publicat la setmana passada sobre el nou Ruby on Rails 2.0, publiquem una nova nota, escrita per aquest mateix lector.


Emili Parreño – El passat 7 de desembre va veure la llum després de quasi un any de treball la versió 2.0 de Ruby on Rails  amb importants millores i noves funcionalitats que permetran millorar encara més el procés de producció de programari per a la web.

Ruby on Rails (RoR) [1]  és un framework (entorn de treball) de desenvolupament d’aplicacions web basat en el llenguatge de programació Ruby [2], lliure,  multiplataforma i que segueix el paradigma MVC (Model, Vista, Controlador). Va ser creat per guanyar temps i efectivitat en la creació de llocs web dinàmics, com poden ser un gestor de continguts o una botiga en línia. Va aparèixer al juliol del 2004 de la mà de David Heinemeier [3] a partir del seu treball a Basecamp[4], una eina de gestió de projectes on-line creada per 37Signals [5].

L’arribada de Ruby on Rails ha suposat una revolució en la metodologia de desenvolupament d’aplicacions web, ja que ha introduït el concepte "Agile development" [6], és a dir, programar ràpidament de manera  eficient i poder afrontar els canvis que demani el client amb el menor impacte possible. A partir d’aquí han aparegut molts entorns de treball per diferents llenguatges que permeten agilitzar el procés de desenvolupament de manera similar.

Tot i que la comunitat de desenvolupadors en RoR és petita comparada amb altres llenguatges com poden ser PHP, ASP o Java, si que és força dinàmica i ha contribuït a millorar la qualitat del projecte notablement. Val a dir que per desenvolupar en aquest llenguatge cal tenir un fort coneixement de programació orientada a objectes i certa experiència en el desenvolupament d’aplicacions web per poder treure-li el màxim benefici.

La versió 2.0 de RoR [7] ha estat molt esperada per tota la comunitat de desenvolupadors ja que incorpora importants correccions, millores i noves funcionalitats com són la incorporació definitiva de l’arquitectura REST [8] que ja es va començar a introduir a la versió 1.2.6, millores de seguretat, l’ús de cookies per a emmagatzemar les sessions en lloc d’arxius al servidor, un sistema de memòria cau (caché) per emmagatzemar les consultes SQL i obtenir un millor rendiment i altres més especifiques que fan que RoR és consolidi com una alternativa sòlida als llenguatges tradicionals.

Aquesta nova versió està disponible per Windows, Mac OS X (la versió 10.5 porta instal·lat Rails 1.2.6) i Linux a la pàgina web oficial de Ruby on Rails [1]

[1] http://www.rubyonrails.org
[2] http://www.ruby-lang.org
[3] http://www.loudthinking.com/
[4] http://www.basecamphq.com
[5] http://www.37signals.com
[6] http://agilemanifesto.org/
[7] http://weblog.rubyonrails.org/2007/12/7/rails-2-0-it-s-done
[8] http://es.wikipedia.org/wiki/Representational_State_Transfer

Emili Parreño – www.abecedata.com

Guillem Alsina