Finalment és HP qui es queda amb Palm

Compartir

PalmEl principal actiu de l’empresa adquirida és la plataforma webOS, robusta i visualment atractiva. L’operació ve a enfortir en gran mesura l’escassa presència d’HP en el mercat dels smartphones, en el que fins ara ha estat present d’una manera purament testimonial.

Guillem Alsina (guillem@imatica.org) – Feia anys que es rumorejava sobre això, mesos que es mastegava a l’ambient i setmanes que es donava per segur en qualsevol cenacle dedicat a les noves tecnologies: Palm ha estat adquirida. Després de moltes especulacions al llarg dels darrers mesos que l’han vinculat amb Dell, HTC o Lenovo entre d’altres, finalment ha estat Hewlett-Packard (HP) qui se l’ha endut.

El valor de l’operació anunciada puja a 1.200 milions de dòlars que s’abonaran als posseïdors d’accions de Palm, els quals abans hauran de votar-la. També es veurà sotmesa al control de les autoritats reguladores de mercat, malgrat que això serà un pur tràmit burocràtic doncs cap de les dues empreses es troba en una situació de mercat en que pugui ser acusada de pràctiques monopolístiques o altra mena de problemàtica. Així és que el darrer obstacle, com a màxim, el pot posar el consell d’accionistes de Palm, malgrat que aquesta mena d’operacions solen ser aprovades ja que beneficien a totes les parts que hi intervenen.

De consumar-se, HP heretarà la plataforma per a smartphones webOS. La multinacional nord-americana disposa d’una presència mínima en el mercat dels smartphones, amb una gamma més aviat escassa, basada en la plataforma Windows de Microsoft, i totalment enfocada cap al sector corporatiu. L’absorció de Palm li proporciona a l’abans esmentat webOS com un sistema operatiu propi, i dos terminals que han rebut bones crítiques per part de la premsa i els usuaris: el Pre i el Pixi.

El repte d’HP serà estendre la seva gamma d’aparells fins que aquesta sigui suficient per a cobrir les necessitats de qualsevol usuari corporatiu i, fins i tot, permetre-li posar una pica en el territori dels usuaris finals, amortitzant el preu que pagarà pel webOS. Aquesta serà la seva plataforma insígnia, però és probable que continuï confiant en Windows Mobile/Phone per a alguns dels seus models, ja que la companyia és una bona client de Microsoft (tot i les seves "relliscades" amb GNU/Linux i, darrerament, amb Android en els netbooks) i, a més, un cert tipus de consumidor li ho exigeix en ser empreses que treballen exclusivament amb la plataforma de Redmond.

Tampoc es limitarà a webOS en els smartphones; tota una sèrie de dispositius personals de comunicació com ara tablets i netbooks són susceptibles de funcionar amb aquest sistema operatiu simple, amb una interfície d’usuari molt rica en l’aspecte gràfic, i amb un gran potencial entre la comunitat de desenvolupadors. La plataforma de Palm, a més, es veurà afavorida per l’extensa xarxa comercial d’HP, companyia que compta amb més presència a tot el món que Palm, així que puc afirmar sense gaire por a equivocar-me que, almenys potencialment, la suma d’ambdues parts dóna més que dos.

Queda, malgrat tot, una incògnita a l’aire: què passarà amb la marca Palm? durà a terme HP quelcom semblant al que va fer en el seu moment amb Compaq conservant la seva marca per a una certa gamma de dispositius? o bé integrarà totalment l’empresa adquirida sota el segell HP?

Copyleft 2009 www.imatica.org
Aquesta obra es troba subjecta a la següent llicència:
La difusió, reproducció i traducció d’aquest text es permet lliurement en qualsevol mitjà o suport amb les úniques obligacions de mantenir la present llicència i incloure un enllaç o referència a la pàgina en què es troba l’original dins del servidor www.imatica.org . En mitjans audiovisuals es requereix la cita al mitjà www.imatica.org

Guillem Alsina