Google proposa un futur en el qual el mateix usuari reemplaci a l’operadora com a propietari dels darrers metres de cable

Compartir

L’alt cost econòmic es veuria compensat per la major llibertat d’escollir operadora, segons planteja l’autor de l’escrit.


Guillem Alsina (guillem@imatica.org) – En un exercici teòric (malgrat que com veurem més endavant, no exempt d’un apartat pràctic), Google ha publicat en el seu bloc sobre política una interessant reflexió sobre la llibertat que podria proporcionar als usuaris disposar en propietat de l’anomenada "darrera milla" del cable de connexió de dades, referint-se concretament al cable de fibra òptica tot i que la idea és probable que pugui aplicar-se al parell de coure tradicional.

Actualment, tot el cablejat de les xarxes de comunicacions com el coure de la telefonia o la fibra òptica és propietat de les operadores, inclòs el darrer tram que va des de la central al domicili de l’abonat. Aquest model provoca que el client depengui directament de la companyia que va instal·lar aquest cable. A l’Estat Espanyol, per exemple, en liberalitzar-se el mercat les noves operadores van continuar depenent de Telefónica (l’operadora governamental i única al mercat durant dècades) per a aquesta darrera milla, amb el que els abonats no deixen mai d’estar lligats d’alguna manera a l’operadora majoritària. I, si no és aquest cas, en podríem citar molts més d’idèntics.

El model que proposa Google és el que posa en mans de l’abonat la titularitat del cable que va des del seu domicili fins a la central de zona. En aquesta central es disposarien les infraestructures de comunicacions de les operadores, de manera que cada usuari podria escollir de manera independent amb quina companyia vol treballar. L’única cosa en contra és el factor econòmic, doncs la instal·lació de cable sempre és cara, però per contra proporcionaria la màxima llibertat a l’usuari que podria canviar en qualsevol moment d’operadora sense haver de dependre de cap empresa concreta en cap moment.

L’autor del post, Derek Slater (analista polític), exemplifica el cas amb una experiència real que s’està duent a terme a Ottawa (Canadà) amb la instal·lació de cable de fibra òptica en uns 400 habitatges la titularitat del qual serà per als propietaris.

Si bé actualment sembla una proposta irrealitzable, sempre queda com una idea per debatre en un futur ja que aquesta mesura garanteix sense cap mena de dubte molta més independència de l’usuari en front de les operadores de comunicacions.

Guillem Alsina