Google publica Android Studio 2.0

Compartir

Més rapidesa i fluïdesa en la feina, i una eina per a provar les apps desenvolupades sobre maquinari real, principals novetats.

Android Studio és l’eina oficial de Google per a la creació d’aplicacions que funcionen en la plataforma de programari del robot verd. Inclou, i proporciona als desenvolupadors, tot un seguit d’eines que els permetran dur tot el desenvolupament d’un projecte, des d’editor de codi fins a emulador, passant per diverses eines d’anàlisi i correcció (debug).

La nova versió 2.0 proporciona suport per a totes les noves funcionalitats i APIs de les darreres versions del sistema operatiu Android, a més d’algunes funcionalitats noves per a l’entorn de desenvolupament:

  • Instant Run. Permet treballar com si fos un llenguatge interpretat, introduint canvis en el codi en temps d’execució per tal de veure’n els resultats en el mateix moment.
  • Millores a l’emulador, que ara s’executa el triple de ràpid que abans i permet transferir-hi dades deu vegades més ràpidament. També se li ha inclòs al sistema Android que executa l’emulador els serveis de Google Play, pel que és més realista que mai.
  • Prova en dispositius físics de l’aplicació creada, en una “granja” de terminals de Google (Cloud Test Lab) accessible sense haver de deixar la mateixa interfície de l’Android Studio.
  • Eines per a la promoció de l’app desenvolupada posicionant-la en els resultats del cercador de Google.
  • Basat en la plataforma IntelliJ 15.

Podeu conèixer més detalls sobre l’entorn i les seves eines a la notícia de la web oficial per a desenvolupadors de Google Android.

Guillem Alsina
Etiquetes: