Hi ha espai en el mercat dels navegadors per a Opera 10?

Compartir

InternetLa nova aposta de la companyia noruega entra en una plaça difícil de torejar, en la que els seus bons productes no estan rebent encara tot el reconeixement que caldria esperar per part dels usuaris.

L'espectacular presentació que Opera Software dóna al seu nou navegador

Guillem Alsina (guillem@imatica.org) – Segons les xifres proporcionades per Net Applications per a aquest passat mes d’agost, l’Internet Explorer de Microsoft lidera el mercat dels navegadors web a nivell global amb un 67% del mercat, seguit del Firefox de Mozilla amb un 23%. En la cinquena posició d’aquest rànquing ens trobem amb la companyia noruega Opera Software, amb un 2,04% del mercat per a les diverses versions del seu browser, havent estat avançada per dos desenvolupaments més “joves” que el seu: Apple, amb Safari, i Google, amb Chrome.

Una visió general de l'Opera 10 

El poc interès que desperta Opera entre el públic no es correspon amb la qualitat tècnica, funcionalitats i història que trobem darrera d’aquest navegador. Però tot i això, la companyia disposa d’altres asos en la màniga, com les diverses versions mòbils del seu programari per a smartphones, i les versions “encastades” com la que equipa a la Nintendo Wii, que són les que li donen més rellevància i beneficis.

La companyia d’Oslo, però, no dóna el seu braç a tòrcer en el mercat dels navegadors per a sistemes de sobretaula ni la batalla per perduda, i llança una nova versió del seu programa que inclou atractives novetats.

Un Opera 10 a l’alçada dels seus contendents… o millor encara

Tècnicament, Opera sempre ha estat a l’avantguarda dels navegadors web, avançant-se a tota la seva competència i al propi temps en algunes de les funcionalitats i facilitats ofertes a l’usuari.

Opera dóna als programadors i dissenyadors web moltes facilitats 

Per a la seva última versió, s’ha continuat l’obra iniciada amb la immediatament anterior, la 9, polint determinades tecnologies. És el cas de Turbo, una tecnologia semblant en finalitat i execució a la que equipa i permet el funcionament d’Opera Mini, la finalitat de la qual és augmentar la velocitat a la què es carreguen les pàgines web en el navegador.

Aquesta funcionalitat està pensada per a un món cada cop més mòbil, en el que són cada dia més freqüents els usuaris que empren una tarja 3G per a connectar-se des d’allà on siguin a Internet mitjançant el seu netbook o notebook. També aquells que empren xarxes WiFi públiques (presents en hotels, aeroports o centres de convencions, per exemple) que es poden veure fàcilment saturades per l’excés de connexions, són usuaris potencials d’aquesta funcionalitat.

Opera Turbo pot connectar-se i desconnectar-se a voluntat de l’usuari, i la tecnologia consisteix bàsicament en utilitzar un servidor intermedi (posat per la mateixa Opera malgrat que poden ser també les operadores les que els tinguin en regim de hosting) per a comprimir les dades. La petició a un servidor web no s’envia, doncs, directament a la màquina de destinació, sinó que passa pels servidors d’Opera per a què després les dades els siguin reenviades, puguin comprimir-les i entregar-les en destinació. En situar un pas intermedi, aquests dos salts s’han de fer el més ràpidament possible per tal que no entorpeixin l’operativa de l’usuari més que no pas ajudar-lo.

Evidentment, les pàgines consultades per un usuari poden ser conegudes per la companyia noruega, malgrat que també és evident que aquesta promet en el seu acord de llicència d’ús, no emprar aquesta informació de manera que pugui afectar a l’usuari. D’aquest dependrà creure’s la clàusula i emprar la tecnologia.

El client de correu del programa 

Un altre aspecte que s’ha canviat en aquesta nova versió 10 és la interfície d’usuari del navegador, el seu “look&feel”, més minimalista i elegant a partir d’ara. Les actualitzacions d’aquest programari també són automàtiques, un punt en què Firefox li portava la davantera.

Buscant el seu públic

Està clar que les principals innovacions tècniques d’aquest navegador es dirigeixen a fer-lo més competent en el terreny de la mobilitat i enfocant-lo per tant a usuaris de netbooks i/o targes 3G i xarxes WiFi públiques, un sector en augment constant. Un factor juga en contra d’Opera: el desconeixement general que el públic té del seu navegador, quelcom que no li passa, per exemple, a Chrome tot i haver arribat al mercat molt més tard. La companyia noruega, doncs, s’haurà d’esforçar en una campanya de màrqueting i publicitat més agressiva del que ha vingut fent fins ara.

Copyleft 2009 www.imatica.org
Aquesta obra es troba subjecta a la següent llicència:
La difusió, reproducció i traducció d’aquest text es permet lliurement en qualsevol mitjà o suport amb les úniques obligacions de mantenir la present llicència i incloure un enllaç o referència a la pàgina en què es troba l’original dins del servidor www.imatica.org . En mitjans audiovisuals es requereix la cita al mitjà www.imatica.org

YCOM
Últimes entrades de YCOM (Veure'ls tots)