Internet Explorer atura la davallada mentre Firefox enceta una tendència a la baixa

Compartir

InternetChrome també s’estanca en el seu creixement en un mes en el qual no hi ha hagut canvis apreciables en les quotes de mercat dels diferents navegadors web.

Guillem Alsina (guillem@imatica.org) – I ja van dos mesos consecutius en els que el browser de Microsoft es manté amb una lleugera pujada de la seva quota de mercat, invertint la tendència que des de principis d’any li havia fet perdre dos punts percentuals a mans dels seus principals competidors, segons revelen les últimes estadístiques de Net Applications.

Si el navegador web de Microsoft és la cara, les creus són el Firefox de Mozilla i el Chrome de Google, malgrat que més el primer que el segon. La guineu de foc ha entrat en una dinàmica de caiguda en el mercat que li ha provocat al llarg d’aquest mes de juliol una pèrdua de gairebé un punt percentual. El culpable directe d’aquesta situació és, principalment el Chrome de Google, l’excel·lent rendiment del qual i la difusió que tenen les iniciatives de la multinacional Google, li han fet més que duplicar la seva quota de mercat en el darrer any.

La bona tasca duta a terme per Microsoft en les darreres versions del seu browser (que no ha despertat tantes polèmiques en l’aspecte de seguretat com en versions anteriors a més d’oferir un millor rendiment) han permès a la companyia de Redmond revertir, ni que sigui temporalment, la situació que vivia i en la que anava perdent quota de mercat mes rere mes.

Apple continua amb Safari 5 en una línia de creixement contingut, i Opera passa un mes més sense canvis significatius.

Copyleft 2010 www.imatica.org
Aquesta obra es troba subjecta a la següent llicència:
La difusió, reproducció i traducció d’aquest text es permet lliurement en qualsevol mitjà o suport amb les úniques obligacions de mantenir la present llicència i incloure un enllaç o referència a la pàgina en què es troba l’original dins del servidor www.imatica.org . En mitjans audiovisuals es requereix la cita al mitjà www.imatica.org

Guillem Alsina