Internet: quatre vegades més gran en el 2016

Compartir

L’Informe Cisco VNI preveu que el tràfic IP global superi la barrera del Zettabyte i que hi hagi 19.000 milions de dispositius connectats, gairebé 2,5 connexions per cada persona del planeta.

Les connexions de gran ample de banda entre ciutats del món. Imatge de Chris Harrison

Les connexions de gran ample de banda entre ciutats del món. Imatge de Chris Harrison

El tràfic IP global es multiplicarà per quatre entre 2011 i 2016 fins aconseguir 1,3 Zettabytes, fet que suposa una taxa de creixement interanual del 29% en aquest període.

Així es desprèn de la darrera edició de l’informe anual Cisco Visual Networking Index (VNI) 2011-2016, que analitza el creixement i evolució del Protocol IP a escala global. L’informe d’enguany cobreix el període 2011-2016, i revela l’increment de tràfic IP que previsiblement viatjarà per xarxes públiques i privades, incloent-hi Internet, xarxes IP gestionades i el tràfic mòbil generat pels consumidors i usuaris empresarials. Enguany Cisco també ha realitzat un estudi complementari -Cisco VNI Service Adoption Forecast-, que ofereix la relació de creixement previst en serveis destinats al mercat residencial, segment mòbil de consum i entorn empresarial tant a escala global com regional.

Aquest informe destaca diferents factors com els principals responsables de l’evolució del tràfic IP:

 1. El creixent nombre de dispositius connectats. La proliferació de tablets, telèfons mòbils i altres dispositius i connexions màquina a màquina (M2M) està incrementant la demanda de connectivitat. En el 2016 hi haurà prop de 18.900 milions de dispositius connectats a la Xarxa a escala mundial, gairebé 2,5 connexions per cada persona del planeta (en front dels 10.300 milions de dispositius connectats en el 2011).
 2. Més usuaris d’Internet. En el 2016 hi haurà 3.400 milions d’usuaris d’Internet, aproximadament el 45% de la població mundial prevista (7.500 milions de persones segons l’estimació de Nacions Unides). En el 2011 el nombre global d’internautes era de 2.000 milions (aproximadament el 28% d’una població total de 7.100 milions).
 3. Més velocitat de la banda ampla. Es preveu que la velocitat mitjana de la banda ampla fixa es multipliqui gairebé per quatre, des dels 9 Mbps del 2011 fins als 35 Mbps en el 2016.
 4. Més vídeo: Per a l’any 2016, 1,2 milions de minuts de vídeo -l’equivalent a 833 dies o més de dos anys- creuaran Internet cada segon.
 5. Creixement Wi-Fi. Per al 2016, més de la meitat del tràfic mundial d’Internet procedirà de connexions Wi-Fi.

Principals claus de l’Informe

Tràfic global IP en “bytes”

 • S’espera que el tràfic IP global arribi als 1,3 Zettabytes anuals o 110 Exabytes mensuals en el 2016, pràcticament multiplicant-se per quatre des dels prop de 31 Exabytes mensuals registrats el 2011. Només l’increment de tràfic IP previst entre 2015 i 2016 supera els 330 Exabytes, pràcticament igualant el volum total de tràfic IP generat globalment en el 2011 (369 Exabytes).
 • En el 2016 el tràfic IP global mitjà abastarà els 150 Petabytes per hora, l’equivalent a 278 milions de persones veient una pel·lícula en alta definició en streaming (a una velocitat de 1,2 Mbps) de manera simultània.

Evolució per regions

 • Per al 2016, la regió Àsia-Pacífic generarà la major part del tràfic IP global (40,5 Exabytes per mes), mantenint el lideratge enfront d’Amèrica del Nord, que se situa a continuació creant 27,5 Exabytes mensuals.
 • Les regions en què el tràfic IP creixerà més ràpidament durant el període analitzat (2011-2016) són Orient Mitjà i Àfrica (multiplicant-se per deu amb una taxa de creixement interanual del 58%) i Llatinoamèrica (el tràfic de la qual es multiplicarà per set abastant una taxa de creixement interanual del 49%).
 • L’Índia serà el país on el tràfic IP creixi més ràpidament, amb una taxa d’increment interanual del 62% entre 2011 i 2016; Brasil i Sud-Àfrica la segueixen de prop, amb una taxa de creixement interanual del 53% per a ambdós països.
 • En el 2016 els principals generadors de tràfic IP seran els Estats Units (22 Exabytes mensuals) i la Xina (12 Exabytes mensuals).

Principal generador de tràfic: vídeo de consum

 • Hi haurà 1.500 milions d’usuaris de vídeo a Internet en el 2016 a escala global, enfront dels 792 milions comptabilitzats en el 2011.

Increment de dispositius a escala global

 • En el 2016 hi haurà prop de 18.900 milions de dispositius connectats a la Xarxa a escala mundial, gairebé 2,5 connexions per cada persona del planeta.
 • En el 2011 els PCs van generar el 94% del tràfic total dels consumidors a Internet. Aquesta xifra es reduirà fins al 81% en el 2016, fet que demostra la creixent influència que exerceixen els nous dispositius -com tablets o smartphones- sobre la forma en què els usuaris accedeixen i usen Internet.
 • Per al 2016, més del 6% del tràfic global dels consumidors a Internet es consumirà a través dels televisors (des del 4% en el 2011), així com el 18% del tràfic total de vídeo a Internet (des del 7% en el 2011), el que demostra la creixent influència de les TVs amb connexió a la Xarxa com a opció viable per a un gran nombre de consumidors.

Dispositius i connexions compatibles amb IPv6

 • Hi haurà 8.000 milions de dispositius fixos i mòbils compatibles amb IPv6 a escala global en el 2016, des dels 1.000 milions comptabilitzats en el 2011.
 • El 40% de tots els dispositius fixos i mòbils connectats seran compatibles amb IPv6 a escala global en el 2016, des del 10% registrat en el 2011.

Vídeo avançat (TV en 3D i HD)

 • Es preveu que el tràfic global de vídeo avançat (incloent la TV en 3D i la TV en alta definició o HDTV) s’incrementi 5 cops entre 2011 i 2016.

Banda ampla mòbil

 • El tràfic global de dades mòbils a Internet es multiplicarà per 18 entre 2011 i 2016, aconseguint 10,8 Exabytes mensuals o 130 Exabytes anuals.

Compartició d’arxius global

 • Per al 2016, les connexions P2P representaran a escala global el 54% del tràfic total de compartició d’arxius dels consumidors a Internet, caient des del 77% que suposaven en el 2011. Tot i això, a nivell quantitatiu el volum de tràfic P2P s’incrementarà des dels 4,6 Exabytes mensuals en el 2011 fins als 10 Exabytes mensuals en el 2016.

Tràfic IP empresarial a escala mundial

 • Es preveu que la videoconferència IP empresarial es multipliqui per sis durant el període analitzat, creixent més de dos cops més ràpidament que el tràfic IP empresarial total, amb una taxa d’increment interanual del 42% entre 2011 i 2016.

Mercat global de serveis

Entorn residencial

 • En el 2011 hi havia 1.700 milions d’usuaris a l’entorn residencial amb accés a Internet mitjançant connexions fixes a escala global; en el 2016 aquesta xifra augmentarà fins als 2.300 milions.
 • La TV digital serà el servei de més ràpid creixement en el segment de TV, augmentant des dels 694 milions de subscriptors en el 2011 fins als 1.300 milions en el 2016 a escala global.
 • La veu sobre IP (VoIP) serà el servei d’Internet per a usuaris residencials de més ràpid creixement, amb 560 milions d’usuaris en el 2011 i 928 milions en el 2016 a escala global.
 • La música online serà el servei d’Internet per a l’entorn residencial més utilitzat a escala global. En el 2011 hi havia 1.100 milions d’usuaris (el 63% dels usuaris d’Internet residencials), i en el 2016 hi haurà 1.800 milions d’usuaris (el 79 per cent del total d’usuaris d’Internet residencials).

Segment mòbil de consum

 • Els usuaris d’Internet mòbil en el segment de consum creixeran des dels 3.700 milions comptabilitzats en el 2011 a escala global fins als 4.500 milions en el 2016.
 • El vídeo mòbil serà el servei del segment de consumidors mòbils de més ràpid creixement, augmentant des dels 271 milions d’usuaris en el 2011 fins als 1.600 milions en el 2016.
 • El servei de SMS per a consumidors mòbils serà el més utilitzat, incrementant-se des dels 2.800 milions d’usuaris del 2011 (74% del total de consumidors mòbils) fins als 4.100 milions (90% del total de consumidors mòbils) en el 2016.

Entorn empresarial

 • Els usuaris d’Internet a l’entorn empresarial creixeran des dels 1.600 milions en el 2011 fins als 2.300 milions en el 2016 a escala global.
 • La videoconferència desktop serà el servei de més ràpid creixement a escala global, augmentant des dels 36,4 milions d’usuaris empresarials en el 2011 fins als 218,9 milions d’usuaris en el 2016.
 • Els serveis basats en la localització (LBS, Location Based Services) seran la categoria de serveis mòbils per a empreses de més ràpid creixement a escala global, creixent des dels 27 milions d’usuaris en el 2011 fins als 158 milions d’usuaris en el 2016.

Com indica Suraj Shetty, vicepresident de Productes i Solucions de Cisco, “en només quatre anys hi haurà 19.000 milions de dispositius connectats a Internet -gairebé 2,5 equips per cada persona del planeta-, mentre que 72 milions de llars generaran més de 200 Gigabytes de dades mensuals. Aquestes xifres demostren que la Xarxa és avui més rellevant que mai, i continuarà creixent en importància a mesura que un nombre més gran de persones l’emprin com a plataforma per millorar la manera en què viuen, treballen, aprenen o es diverteixen”.

Sobre l’Informe Cisco VNI

L’Informe anual Cisco VNI es va crear per calcular el creixement del tràfic IP global i les tendències d’Internet. Àmpliament utilitzat per proveïdors de serveis, administracions i experts de la indústria, l’Informe Cisco VNI es basa en profundes anàlisis i dades sobre el tràfic, l’ús i els dispositius de xarxa elaborats per analistes independents. Cisco valida les seves dades, estimacions i metodologia amb informació sobre el tràfic actualitzada i proporcionada de manera voluntària per proveïdors de serveis i consumidors de tot el món.

YCOM
Últimes entrades de YCOM (Veure'ls tots)
Etiquetes: