Ja es troba disponible la versi

Compartir

Després d’alguns anys de desenvolupament, es publica la primera versió estable de l’entorn de desenvolupament del projecte Mono, que funciona sobre Linux i Mac OS X. Permet la creació d’aplicacions compatibles amb la plataforma .NET de Microsoft.


Redacció iMàtica – MonoDevelop és un IDE (Integrated Development Environment, Entorn Integrat de Desenvolupament) pensat per a l’escriptori gràfic Gnome sota Linux i creat per treballar amb els llenguatges de la plataforma .NET de Microsoft, clonats per la plataforma Mono. MonoDevelop s’integra en el paquet de Mono. A més de per a Linux, també es troba disponible per a la plataforma Mac OS X.

MonoDevelop és un entorn extensible, que pot treballar amb múltiples llenguatges de programació disposant d’eines específiques per a les diferents plataformes sobre les quals treballa. També es pot combinar amb les eines de programació de Microsoft i permet la creació de complets paquets Unix preparats per a la instal·lació en el sistema operatiu de destinació (normalment GNU/Linux).

El fet que inclogui suport per a Visual Basic .NET permet als programadors d’aquest llenguatge de programació (que són molt nombrosos) portar les seves aplicacions a Unix. Aquest llenguatge de programació és molt flexible i facilita a més del desenvolupament professional, l’amateur, pel que és molt apreciat. Gràcies a la plataforma Mono i a MonoDevelop, s’estén a més a Linux i Mac OS.

També entre les moltes funcions de MonoDevelop 1.0 s’hi troben diverses orientades a generar i mantenir la documentació del projecte, quelcom sempre pesat i ingrat per al programador.

Més informació:

Lloc web de MonoDevelop
http://www.monodevelop.com/Main_Page

Guillem Alsina