Knol, el nou lloc web del coneixement, de la m? de Google

Compartir

Aquest servei, fins ara en fase de proves i tancat al gran públic, es basa en articles temàtics escrits per experts o grups de persones.


Guillem Alsina (guillem@imatica.org) – Alguns han qualificat a Knol com una competència a la Wikipedia per part de Google, i realment la idea sembla la mateixa: una sèrie de persones que, voluntàriament, escriuen articles sobre temes determinats, malgrat que a diferència de l’enciclopèdia lliure, a Knol no es busca cobrir tots els aspectes del coneixement humà de forma exhaustiva i sistematitzada, sinó que més aviat s’apunta a un ampli recopilatori d’articles magistrals sobre un gran ventall de temes.

Tot i aquest enfocament, les comparacions amb la Wikipedia són lògiques, i no pocs han afirmat que Google ha llançat Knol com a competència directa a l’enciclopèdia lliure, quelcom que la companyia del cercador ni tan sols ha donat a entendre (òbviament tampoc ho hauria admès obertament).

La paraula Knol és un acrònim de Knowledge Unit (Unitat del Coneixement), i cada Knol serà equiparable a un article de la Wikipedia que podrà ser escrit i mantingut per una persona o equip en el qual un dels seus membres serà el responsable màxim d’aquell Knol. Des d’aquesta posició de responsable, haurà de ser qui administri els canvis realitzats per la resta dels membres, donant-los el vistiplau o no permetent que es facin efectius.

El model és, doncs, molt semblant al de la Wikipedia ja que són els mateixos usuaris els qui doten de contingut al sistema. Malgrat tot, les coincidències sembla que s’acaben aquí, doncs la manca de voluntat de Google per sistematitzar i organitzar fan que Knol tendeixi més cap a una biblioteca d’articles que a una completa enciclopèdia, tot i que també és lògic que ambdues iniciatives es solapin en algunes funcions i continguts. A la Wikipedia no s’hi poden escriure diversos articles diferents sobre un mateix tema, a Knol no només és possible sinó que a més Google encoratja aquesta diversitat.

Per escriure a Knol només fa falta entendre-hi sobre un tema determinat i tenir la voluntat de compartir els nostres coneixements amb el món. Necessitarem també disposar d’un compte de Google, únic requisit indispensable per poder escriure i gestionar articles en el sistema. Pel que fa a la llengua dels Knols, Google convida a que s’escriguin en la llengua que vulguin els usuaris, malgrat que la interfície del sistema no està disponible en totes les llengües que, per exemple, es troba el cercador. Les traduccions aniran essent realitzades de mica en mica.

A més, aquells articulistes que vulguin guanyar alguns diners amb els seus articles de Knol podran fer-ho gràcies al programa AdSense. Optativament, podran escollir publicar anuncis en els seus articles, i els diners que aquesta publicitat generi aniran a parar als seus comptes.

Més informació:

Entrada en el bloc oficial de Google anunciant la disponibilitat de Knol

Guillem Alsina