La majoria de les PIME no compleixen la llei de protecci

Compartir

Perruqueries, dentistes, gestories, hotels i altres petites i mitjanes empreses (PIME) guarden dades personals de clients i treballadors amb un gairebé total desconeixement de com gestionar-les i protegir-les. Només un 12% compleixen la normativa al peu de la lletra, segons l’Agència de Protecció de Dades, tot i que cada cop en són més.


Mercè Molist – De les tres milions de PIMEs que hi ha a Espanya, un 80% tenen dades de clients, proveïdors, treballadors i contactes, segons l’"Estudi sobre incidències i necessitats de seguretat en les petites i mitjanes empreses espanyoles", realitzat per l’Institut Nacional de Tecnologies de la Comunicació (INTECO). La majoria afirmen conèixer l’existència d’una normativa, però només unes poques l’apliquen.

El director de l’Agència de Protecció de Dades (AGPD), Artemi Rallo, ho confirma: "Encara que pràcticament totes les PIME gestionen fitxers de dades, segueix sent un sector que ha de fer un esforç general per adequar-se". La informació personal que emmagatzemen aquestes empreses sol ser de nivell bàsic, però tot i així la Llei de Protecció de Dades les obliga a determinats deures.

Aquests són inscriure els fitxers a l’AGPD, tenir una política de seguretat per gestionar-los i informar als propietaris. L’estudi d’INTECO destaca que només una quarta part de les PIME disposen d’una política de seguretat per a aquestes dades. Com més petita és l’empresa, afirma l’estudi, menor és la seva sensibilitat cap a la informació personal que emmagatzema.

"Les grans companyies van complir de seguida i van registrar els seus fitxers a l’Agència en els primers anys. Ara comencen les PIME, cada vegada més, un 12% ja ho han fet", afirma María José Blanco, sotsdirectora general del Registre General de Protecció de Dades. El sector de major creixement és l’immobiliari, seguit pel farmacèutic, comerços, turisme, advocats i gestories.

Els principals afectats per aquest incompliment de la llei no són les empreses, ja que l’AGPD només pot sancionar-les prèvia denúncia, sinó les persones que hi tenen les dades emmagatzemades, perquè no poden exercir els seus drets de consulta, rectificació, saber qui n’és el responsable i si les seves dades estan segures. L’AGPD té actualment registrats fitxers de 440.000 empreses, el 80% de les quals són PIMEs.

Agència de Protecció de Dades

Estudi sobre incidències i necessitats de seguretat en les petites i mitjanes empreses espanyoles

Copyright 2008 Mercè Molist.
Verbatim copying, translation and distribution of this entire article is permitted in any digital and no commercial medium, provide this notice is preserved.