La missatgeria instantània mòbil: una sagnia per a les operadores

Compartir

L’analista de mercat Ovum indica que a finals d’aquest any les operadores mòbils hauran deixat d’ingressar 23.000 milions de dòlars en SMS’s degut a la irrupció de serveis com WhatsApp, xifra que arribarà fins als 54.000 milions en el 2016.

La companyia britànica d’anàlisi de mercats Ovum ha fet públics els resultats d’un estudi que ha dut a terme sobre l’impacte econòmic del que anomena “missatgeria social” sobre les arques de les operadores de telefonia mòbil.

Com a “missatgeria social”, Ovum entén tots els serveis de comunicació entre dispositius mòbils que no són SMS, MMS o e-mail, i que estan lligats a xarxes socials o presenten un fort component social per ells mateixos. Funcionen sobre tecnologia IP i no li costen diners als usuaris, o bé una quantitat ridículament petita, ja que es subvencionen de maneres diferents al pagament directe com, per exemple, publicitat.

Ningú dubtava que el seu creixent ús provocaria una baixada d’ingressos per a les operadores, doncs aquests serveis substitueixen els SMS i MMS. Els usuaris que abans enviaven aquesta mena de comunicacions ara empren altres serveis com el popular WhatsApp, mentre continuen pagant la seva quota de dades. Per tant, el que les operadores deixen d’ingressar d’una banda, no ho recuperen per l’altra.

Això provoca una veritable guerra, ja que les principals operadores volen poder carregar en la factura per l’ús de diversos serveis online, fet que implicaria discriminar el tràfic de dades d’Internet en funció del servei emprat. Això, que exigiria analitzar els paquets de dades enviats per l’usuari, trencaria el principi de neutralitat de la xarxa, i és quelcom que en uns quants països s’està qüestionant.

Fins ara, ningú o molt poques veus s’havien atrevit a xifrar els guanys que les operadores podien deixar d’ingressar a les seves arques per culpa de l’èxit dels serveis de missatgeria social. Ovum afirma que a final d’aquest any seran 23.000 milions de dòlars els que les operadores no cobraran als seus usuaris, menys de la meitat dels 54.000 milions que deixaran d’ingressar en el 2016.

Des de les operadores, aquestes xifres s’entenen com a pèrdues, encara que des de fora s’entén majoritàriament com la simple evolució dels hàbits dels consumidors, fruit de l’existència de noves eines. Òbviament, i com gairebé qualsevol persona o organització que vegi minvar els seus ingressos, les operadores lluiten per substituir aquestes fonts d’ingressos que van a menys, per altres.

 

Copyleft 2012 www.imatica.org
Aquesta obra es troba subjecta a la següent llicència:
La difusió, reproducció i traducció d’aquest text es permet lliurement en qualsevol mitjà o suport amb les úniques obligacions de mantenir la present llicència i incloure un enllaç o referència a la pàgina en què es troba l’original dins del servidor www.imatica.org . En mitjans audiovisuals es requereix la cita al mitjà www.imatica.org

Guillem Alsina
Etiquetes: