La mitjana empresa supera a la multinacional en l’avantguarda dels centres de procés de dades

Compartir

CibersocietatLa complexitat dels centres de dades, les nombroses aplicacions i els assumptes de planificació sobre recuperació davant de desastres són els temes que més preocupen.

Agències – Symantec presenta les conclusions del seu estudi sobre l’Estat del Centre de Dades: 2010 State of the Data Center. Ara en el seu tercer any, l’estudi conclou que, en comparació amb les companyies petites i grans, la mitjana empresa (d’entre 2.000 i 9.999 treballadors) és més propensa a adoptar tecnologies punteres com el cloud computing, deduplicació, replicació, virtualització d’emmagatzemament i solucions de protecció continuada de dades, a fi de reduir despeses en TI i gestionar les creixents problemàtiques. A més, en els centres de dades de les empreses mitjanes hi ha més activitat, amb més responsables de TI capaços de predir canvis importants en el centre de dades i aplicacions noves en el 2010. Les empreses mitjanes també atorguen més importància als recursos humans i a la formació que la petita empresa o les grans corporacions. L’estudi es basa en enquestes realitzades al novembre del 2009 a 1.780 responsables de centres de dades de 26 països diferents.

Tot i que les empreses mitjanes tendeixen a avaluar i adoptar tecnologia nova més ràpidament que les grans empreses, s’enfronten a problemàtiques semblants en els centres de dades, les quals s’agreugen en adoptar iniciatives noves”, assegura Deepak Mohan, Vicepresident Sènior, Information Management Group de Symantec. “L’estandardització de solucions multiplataforma capaces de gestionar tecnologies noves i automatitzar processos reduirà de manera immediata les despeses i, a la llarga, facilitarà la tasca dels responsables dels centres de dades”.

Aspectes destacats de l’estudi

 • Les empreses mitjanes són més agressives i pioneres que les petites empreses o que les grans corporacions. Adopten iniciatives de tecnologies noves, com el cloud computing, replicació i deduplicació, entre un 11-17 per cent més que les petites empreses o que les grans corporacions.

 • Les principals preocupacions sobre els centres de dades inclouen la creixent complexitat i el comptar amb massa aplicacions. La majoria de les empreses té 10 o més iniciatives en els centres de dades qualificades com a “totalment importants” o “una mica importants”, i el 50 per cent espera canvis “significatius” en els seus centres de dades durant el 2010. La meitat de les empreses afirmen que les aplicacions estan creixent de manera ràpida i la meitat opina que complir amb els acords de nivell de servei (SLA) és difícil i costós. Un terç de totes les empreses afirma que la productivitat dels seus treballadors es veu afectada de forma negativa per l’existència de massa aplicacions. A tots aquests problemes se’ls afegeix l’augment continuat de dades, causa per la qual el 71 per cent de les empreses es plantegi tecnologies de reducció de dades com la deduplicació.

 • Les iniciatives més importants del 2010 són la seguretat, el backup (còpia de seguretat) i la recuperació de dades, així com la protecció continuada de dades, per damunt de la virtualització. El 83 per cent de les empreses va qualificar la seguretat com a “absolutament important” o “important”. El 79 per cent va dir que la còpia i la recuperació de dades eren “important” o “totalment important”, i el 76 per cent va qualificar la protecció continuada de dades com una de les seves principals iniciatives.

 • Els recursos humans i pressupostos continuen essent escassos, i la meitat de les empreses afirmen que estan “mancades de recursos” o “extremadament mancades de recursos”. Comptar amb prou pressupost i trobar personal qualificat és el problema més important a aquest respecte. El 76 per cent de les empreses té les mateixes o més sol·licituds de feina obertes enguany.

 • La recuperació davant de desastres pot millorar. Un terç de les planificacions de recuperació davant de desastres no estan documentades o necessiten millorar, i normalment no inclouen components de TI importants com el cloud computing, oficines remotes i servidors virtuals. Per a empitjorar el tema, gairebé un terç de les empreses no han tornat a avaluar el seu pla de recuperació davant de desastres en els darrers 12 mesos.

 • Protegir la màquina virtual continua sent una prioritat per a les empreses, i el 82 per cent compta amb aquest tipus de tecnologia per al 2010. Els enquestats van esmentar la recuperació granular dins de les imatges de la màquina virtual com el repte més gran pel que fa a la protecció de dades en entorns virtuals.

Recomanacions

 • El programari que suporta entorns heterogenis i que elimina illes d’informació és especialment important per a la mitjana empresa, la qual està adoptant de forma agressiva noves tecnologies a fi de reduir les complicacions en els seus centres de dades.

 • Les empreses han d’implementar la deduplicació propera a la font d’informació a fi i efecte d’eliminar dades redundants i reduir les despeses d’emmagatzemament i xarxa.

 • Els administradors dels centres de dades han de gestionar l’emmagatzemament en servidors i entorns d’emmagatzemament heterogenis de tal manera que puguin deixar de comprar emmagatzemament gràcies a l’adopció de tecnologies noves, com la gestió de recursos d’emmagatzemament, thin provisioning, deduplicació, virtualització d’emmagatzemament, així com recuperació i protecció continuada de dades. Les empreses que adopten una estratègia holística en la gestió de l’emmagatzemament poden controlar el creixement del pressupost d’emmagatzemament i sovint posposen les compres d’emmagatzemament.

 • Les proves de recuperació davant de desastres tenen una importància incalculable i poden afectar de manera significativa a una empresa. Les empreses han de millorar l’èxit de les proves avaluant i implementant mètodes de prova que no provoquin interrupcions.

 • Les empreses han d’implementar una plataforma única i unificada per a protegir les màquines virtuals i físiques, a fi de simplificar la gestió de la informació.

Recursos

YCOM
Últimes entrades de YCOM (Veure'ls tots)