La Unió Europea sospesa considerar com a delicte la possessió d’eines de hacking

Compartir

La proposta de directiva preveu sancions per als qui duguin a terme ciberatacs, però també per a aquells qui es trobin en possessió de programari de hacking, quelcom que es preveu polèmic per posar un peu en el camp del “white hat hacking”. Qualsevol que vulgui experimentar amb aquests programes en els seus propis ordinadors, podria trobar-se sota una espasa de Dàmocles legal.

Europa vol renovar la seva directiva sobre cibercrim, però sembla que no podrà escapar de certa polèmica

Europa vol renovar la seva directiva sobre cibercrim, però sembla que no podrà escapar de certa polèmica

Els ciberatacs sobre els sistemes d’informació [TI en la versió original en anglès] es convertirien en un delicte punible amb almenys dos anys de presó a tota la Unió Europea en virtut d’un projecte de llei recolzat per la Comissió de Llibertats Civils […] La possessió o distribució de programes o eines per a la pràctica de la pirateria informàtica també seria un delicte, i les empreses serien responsables dels atacs cibernètics comesos en el seu benefici“.

Aquest és un resum del text que la Comissió de Justícia i Interior de la Unió Europea ha aprovat per majoria absoluta (50 vots a favor, 1 en contra i 3 abstencions) i que s’haurà de presentar al Consell Europeu i al Parlament del vell continent per al seu debat, modificació i votació.

Aquesta proposta de directiva neix de la necessitat de superar la directiva en vigor sobre la matèria, que donat el ràpid avanç de les tecnologies i les pràctiques criminals que l’aprofiten, ha quedat ja desfasada. El nou text està inspirat, entre d’altres fets, pels atacs cibernètics a gran escala patits per Estònia i Lituània el 2007 i el 2008 respectivament, i al creixement de les xarxes de ‘zombies’.

El text també penalitza el robatori d’identitat i les empreses que emprin pràctiques de hacking i ciberatacs en benefici propi, amb penes que van dels dos als cinc anys en funció del dany provocat, amb agreujants com el d’utilitzar una “arma de destrucció massiva” com és una botnet.

Però l’aspecte d’aquesta proposta que sens dubte aixecarà més polèmica és que la sola possessió d’eines i programari de hacking pot ser considerada com a punible.

En el món del hacking, com en qualsevol altra activitat desplegada per col·lectius humans, trobem a persones amb diferents motivacions, objectius i conductes. Si, tenim als qui volen aprofitar els coneixements que adquiriran per actuar il·lícitament i il·legal cometent actes delictius (com la vulneració de sistemes bancaris i la creació de botnets), però també a aquells que simplement volen aprendre més, i que usaran aquestes eines a casa seva i en els seus propis ordinadors. Són aquests darrers els que podrien rebre sancions pel sol fet de posseir una eina d’aprenentatge.

La Comissió de Justícia i Interior de la Unió Europea insta ara a la Comissió i al Parlament continentals a arribar a un acord polític per a aquest estiu com a molt tard.

En ser aquesta una proposta de directiva, en cas de ser aprovada, a posteriori cada estat l’haurà d’adaptar convenientment al seu codi legal.

Més informació

Nota de premsa anunciant la nova proposta de directiva

 

Copyleft 2012 www.imatica.org
Aquesta obra es troba subjecta a la següent llicència:
La difusió, reproducció i traducció d’aquest text es permet lliurement en qualsevol mitjà o suport amb les úniques obligacions de mantenir la present llicència i incloure un enllaç o referència a la pàgina en què es troba l’original dins del servidor www.imatica.org . En mitjans audiovisuals es requereix la cita al mitjà www.imatica.org

Guillem Alsina
Etiquetes: