Les autoritats israelianes prohibeixen l’entrada al país de l’iPad

Compartir

MacEl motiu és la gran potència del WiFi del nou gàdget d’Apple, que podria interferir amb els altres dispositius WiFi de baixa potència. No es pot descartar que, entre les freqüències interferides, se’n trobi alguna d’ús militar.

Guillem Alsina (guillem@imatica.org) – Aquells orgullosos posseïdors d’un dels primers iPads que viatgin a Israel aquests dies poden trobar-se amb la desagradable sorpresa que l’aparell els és confiscat a la duana i guardat (amb les despeses a expenses pròpies) durant tota la seva estada. El motiu oficial esgrimit és que la potència del WiFi del dispositiu pot interferir en la senyal dels altres dispositius sense fils donada la seva potència.

Tot i això, algunes veus han posat en dubte la versemblança d’aquesta explicació. Alguns argumenten que, efectivament, el WiFi de l’iPad pot suposar un problema (encara que no gaire més gran que el d’altres dispositius), i que les freqüències que es podrien veure interrompudes són les de comunicacions militars.

Israel és un estat en armes, amb uns minuciosos controls i sistemes de seguretat que cobreixen gairebé cada pam del territori i en el qual la presència militar als carrers no només no és quelcom rar, sinó quelcom habitual i quotidià. Amb aquesta casuística, les comunicacions militars han de ser quelcom d’allò més habitual, i no seria rar que segons la freqüència emprada pel WiFi de l’iPad, aquest aparell pogués interferir amb els sistemes de comunicació militar… malgrat que, probablement, aquestes interferències es donarien en casos molt rars i aïllats.

Una altra opció que s’ha considerat és la més purament comercial. La principal companyia importadora d’Apple a Israel estaria, segons aquesta hipòtesi, molt ben connectada políticament, fet que permetria que d’aquesta manera bloquegés la importació paral·lela de l’aparell fins que aquest fos presentat a Israel. Una hipòtesi un pèl retorçada i que, de ser certa, probablement es recolzaria en alguna excusa tècnica com l’anteriorment explicada d’interferències amb altres aparells.

La WiFi de l’iPad opera dins dels rangs acceptats per la normativa nord-americana de telecomunicacions sense fils, que sembla més permissiva que la norma israeliana… i l’europea, a la qual s’acosta més la normativa del país de l’orient mitjà.

Això podria explicar el retard en la comercialització a nivell mundial de l’iPad, que ha representat un gran èxit als Estats Units, fins a tal punt que Apple ha anunciat que retardarà el llançament comercial fora dels EUA per a què les unitats destinades a aquest llançament internacional siguin destinades a assortir al mercat nord-americà, àvid d’iPads. Algunes veus han posat en dubte aquesta explicació, i el previsible veto de la Unió Europea a l’entrada de l’iPad fins que aquest dispositiu no compleixi amb la regulació de telecomunicacions podria ser el motiu real que s’amaga darrere del moviment de la companyia de Cupertino.

Posats sobre alerta per la prohibició israeliana, els nois de Steve Jobs estarien treballant en una modificació de la tarja WiFi per a què aquesta sigui menys potent. En aquest cas, el negoci de la importació paral·lela d’aquests aparells podria veure’s seriosament afectat, i moltes botigues en línia veurien perdre una oportunitat de negoci basada en la compra d’iPads als EUA per vendre’ls a la resta del món (especialment a Europa) abans de que es llanci comercialment fora de les fronteres nord-americanes, amb un preu òbviament augmentat (ser pioner en el món de la tecnologia té el seu cost).

Copyleft 2009 www.imatica.org
Aquesta obra es troba subjecta a la següent llicència:
La difusió, reproducció i traducció d’aquest text es permet lliurement en qualsevol mitjà o suport amb les úniques obligacions de mantenir la present llicència i incloure un enllaç o referència a la pàgina en què es troba l’original dins del servidor www.imatica.org . En mitjans audiovisuals es requereix la cita al mitjà www.imatica.org

Guillem Alsina