Les cabines telefòniques es converteixen en terminals de pagament de serveis d’Internet

Compartir

Està passant com la cançó: Els mòbils han matat les cabines telefòniques. Les 50.000 que hi ha repartides pels carrers i places espanyoles són cada cop menys usades i Telefónica, responsable d’aquest servei públic, explora noves fórmules per tal que segueixin essent rendibles. La seva jugada mestra és convertir-les en terminals de pagament electrònic, connexions wifi o publicitat, usant per a això al seu competidor: el telèfon mòbil.


Mercè Molist – Només l’any passat, l’ús de les cabines telefòniques va disminuir un 12% a Espanya. Des del 2002 s’ha reduït a la meitat. Immigrants i turistes les segueixen utilitzant però no són prou per mantenir els nivells de fa deu anys. Ramon Sanjuan, director comercial de Telefónica Telecomunicacions Públiques, explica: "La disminució de la demanda ha fet que desenvolupéssim altres serveis que poguessin ser oferts a través de les cabines".

El canvi d’estratègia va començar el 2003, amb la possibilitat d’enviar SMS, fax i correu electrònic, però la gran idea ha estat convertir-les en terminals de micropagaments: va començar amb la venda de serveis telefònics, com la recàrrega de mòbils, i ara es pot comprar saldo per adquirir productes i serveis a Internet, amb l’al·licient de fer-ho anònimament i sense córrer els riscos associats a donar el número de tarja en una web.

Les cabines entraven al juny en el nou negoci dels micropagaments a la xarxa, quan Telefónica va signar un acord amb Miapuesta.com. Al setembre en van formalitzar un altre, amb la plataforma de pagament en línia Ukash i la xarxa social per a adolescents Habbo. Les persones que "viuen" en aquesta xarxa social poden comprar coses virtuals per als seus personatges o reals per a ells mateixos. En les darreres setmanes s’ha tancat un acord semblant amb Paysafecard.

El sistema de pagament des de la cabina és igual per a tots els productes: s’escull el servei, s’introdueixen els diners i un número de telèfon mòbil, on ens arribarà via SMS un codi de 19 xifres. Quan vulguem adquirir el producte o servei a Internet, només haurem d’introduir el codi. Si el preu és menor, la web ens donarà el canvi: una altra sèrie de nombres que "contindrà" l’import de diferència i podrà ser usada per més compres en el lloc.

El mateix sistema és emprat en la recàrrega de targetes per a mòbils dels diferents operadors espanyols i, a partir del gener, el nou servei Tarja Internacional Recarregable, explica Sanjuan: "Esculls l’opció desitjada, introdueixes el valor de la compra i el número de mòbil on es rebrà el codi. Amb ell podràs trucar des d’un mòbil, una cabina o un telèfon fix".

Telefónica explora també convertir les cabines en centres de connectivitat. S’estan fent proves pilot per vendre connexions sense fils (wifi), equipant les cabines amb una antena de 25 metres de cobertura. Una altra tecnologia que obre noves possibilitats és el Bluetooth: quan la persona despenja el telèfon, la cabina li demana que l’activi en el seu mòbil. "Així podrà rebre, per exemple, més informació sobre a l’anunci que hi ha a la cabina en aquell moment", explica Sanjuan.

El visor del telèfon, que s’ha fet més gran en les noves cabines, és un nou espai per a la publicitat i altres usos dels quals en fa un esbós el director comercial: "Des de mostrar missatges sobre serveis de Telefónica fins a avisos de l’ajuntament". Una altra possibilitat és que, en despenjar, se’ns pregunti si volem respondre una enquesta interna de la companyia o del municipi.

Però les noves idees de Telefónica topen amb el desconeixement de la gent, que veu les cabines com llocs per a trucar i res més. "Estem fent esforços per comunicar tots aquests nous serveis", explica Sanjuan. Després de les trucades, els més populars són l’enviament de SMS (s’envien més de 500.000 al mes) i les recàrregues de mòbils.

Mostra d’aquest desconeixement és el servei de donacions a ONG des de les cabines, que es va posar en marxa el 2007. És el servei menys usat, tant pels qui truquen com per les mateixes ONG: tot i que és gratuït per a elles, només una s’ha acollit a aquesta oportunitat.

Segons les estadístiques de Telefónica, la població que més usa les cabines són persones en trànsit, turistes, immigrants i estudiants, amb edats compreses entre els 18 i 30 anys, estudis secundaris i espanyols en la seva majoria, seguits pels sud-americans. Les seves trucades solen ser per motius familiars o personals. Més d’un terç afirmen preferir-les als mòbils pel preu de les trucades, perquè no necessiten bateria i sempre tenen cobertura.

Telefónica Telecomunicacions Públiques

Miapuesta.com

Ukash

Habbo

Paysafecard

Copyright 2008 Mercè Molist.
Verbatim copying, translation and distribution of this entire article is permitted in any digital and no commercial medium, provide this notice is preserved.

Guillem Alsina