Les plataformes mòbils, cada dia més utilitzades

Compartir

L’auge dels dispositius personals d’Apple (primer l’iPhone i, més recentment, l’iPad) juntament amb l’èxit dels smartphones Android, fa que lentament la balança dels usuaris s’inclini més a plataformes lleugeres en dispositius no tan potents, i amb les apps per accedir a serveis online com les més utilitzades.

Guillem Alsina (guillem@imatica.org) – Si agafem les darreres estadístiques de Net Applications, veiem un patró ben clar pel que fa al decreixement de les plataformes tradicionals de sobretaula (Windows, Mac OS, Linux), lent però constant, mentre que les mòbils com iOS (iPhone, iPod Touch, iPad) o Android van a l’alça.

Tot i que perceptible només en un percentatge mensual molt petit (potser inferior al 0,5%), aquesta tendència exemplifica un canvi de paradigma en l’adopció de tecnologia: mentre que fins no fa gaire els consumidors primaven més la potència en les màquines que adquirien per a executar un sistema operatiu de sobretaula, ara valoren altres qualitats com la lleugeresa, connectivitat i capacitat instant-on. Els fabricants de maquinari i productors de programari resulten afectats per aquest canvi que s’està donant al mercat.

Els termes de l’equació van començar a canviar amb la sortida dels netbooks als carrers i la popularització dels smartphones gràcies al fenomen iPhone i la iniciativa Android de Google. Però abans, l’auge d’Internet i els serveis online ja havia acostumat al públic en general a l’ús d’aplicacions menys exigents amb els recursos de la màquina i més enfocades a tasques molt determinades com connectar-se a Facebook i utilitzar les funcionalitats d’aquesta xarxa social, a Twitter o a Google Docs amb el navegador web.

L’èxit posterior dels mateixos netbooks abans esmentats, els tablets a l’estil iPad o els smartphones, contrasten amb el decreixement o menor creixement en les vendes dels ordinadors, tant sobretaula com portàtils “tradicionals” (notebooks), el que comporta un ús més gran dels dispositius que munten plataformes ‘lleugeres’ com l’iOS, BlackBerry OS, Symbian o Android.

No només els fabricants, integradors i venedors de maquinari han de tenir coneixement d’aquesta situació, si no també els desenvolupadors, productors i distribuïdors de programari, ja que les tendències canvien per a l’usuari final en gran mesura de les grans i pesades aplicacions emprades fins ara a les més lleugeres ‘Apps’ utilitzades ara en aquestes plataformes també lleugeres. Els desenvolupadors d’aplicacions mòbils i widgets viuen i encara ho viuran més en els propers mesos/anys, la seva “època daurada”. Un bon moment, doncs, per a ampliar les mires del negoci i apuntar cap a aquest camp amb un gran futur al seu davant.

Copyleft 2010 www.imatica.org
Aquesta obra es troba subjecta a la següent llicència:
La difusió, reproducció i traducció d’aquest text es permet lliurement en qualsevol mitjà o suport amb les úniques obligacions de mantenir la present llicència i incloure un enllaç o referència a la pàgina en què es troba l’original dins del servidor www.imatica.org . En mitjans audiovisuals es requereix la cita al mitjà www.imatica.org

Guillem Alsina