MeeGo llança la versió 1.1 del seu Linux en totes les seves variants

Compartir

LinuxJa disponible la descàrrega per a netbooks, smartphones, sistemes IVI, i la plataforma de referència en la seva nova revisió. D’entre el més destacable, la disponibilitat d’una versió per al Nokia N900 encara que el fabricant finlandès va afirmar que no es podria actualitzar aquest terminal.

Guillem Alsina (guillem@imatica.org) – MeeGo continua avançant tot i no tenir en el mercat un sol dispositiu que l’empri com a sistema operatiu per defecte. Sembla que l’estratègia de mercat de Nokia i Intel (a l’ensems, pares de la criatura) és primer madurar la plataforma per a llançar més endavant els dispositius. Bona prova d’això és que, contradient el que la mateixa Nokia havia indicat amb anterioritat, l’N900 podrà executar el sistema, tot i que no serà actualitzable des de Maemo, si no que serà necessari realitzar una mica de feina per a configurar una arrancada dual. Però la possibilitat existirà.

La principal novetat d’aquesta nova revisió 1.1 de MeeGo es troba, precisament, en l’àrea dels smartphones, en la qual la plataforma ha inclòs per fi la interfície d’usuari especialment dissenyada per a aquest projecte. Tot i que aquesta no està encara finalitzada, sí que té prou per a ser utilitzable en un telèfon, com la gestió de trucades, enviament i recepció de SMS, o funcions més avançades com ara navegació per la web o reproducció de música.

Està previst que la interfície d’usuari per a smartphones sigui finalitzada per a la seva inclusió en la propera actualització, la versió 1.2 .

La descàrrega per al N900 ve acompanyada de les instruccions per a flashejar una tarja microSD i poder usar així la plataforma. Tals instruccions s’entreguen alliberant al projecte MeeGo de qualsevol responsabilitat pel què li pugui passar al terminal de Nokia.

Copyleft 2010 www.imatica.org
Aquesta obra es troba subjecta a la següent llicència:
La difusió, reproducció i traducció d’aquest text es permet lliurement en qualsevol mitjà o suport amb les úniques obligacions de mantenir la present llicència i incloure un enllaç o referència a la pàgina en què es troba l’original dins del servidor www.imatica.org . En mitjans audiovisuals es requereix la cita al mitjà www.imatica.org

Guillem Alsina