Més detalls sobre l’Office 14

Compartir

L’arribada de la primera alpha permet complementar el que ja es va veure a la PDC d’octubre.


Guillem Alsina (guillem@imatica.org) – Amb l’enviament de la primera alpha de l’Office 14 als testejadors després de la seva presentació el passat octubre a la PDC, es comencen a veure les primeres anàlisis en profunditat de com serà la propera versió de la suite ofimàtica de Microsoft. Un dels llocs que han publicat informacions basades en aquesta alpha és Ars Technica, que ha realitzat una sèrie de captures de pantalla que mostren la interfície d’usuari, molt semblant a la què presenta l’Office 2007 però amb un "toc" més a Windows 7.

Una mostra de com és Office 14

Aquesta interfície d’usuari és el canvi més radical que ha patit Office des del seu debut com a suite ofimàtica que uneix diferents aplicacions que anteriorment podien trobar-se de manera independent. Al seu torn, és el que més crítiques li ha comportat, i tot i això Microsoft insisteix en el seu ús. És més, les aplicacions que quedaven sense migrar a aquest nou tipus d’interfície duen a terme aquesta transició a l’Office 14.

El format de fitxer emprat serà la revisió de l’Office Open XML estandarditzada per la ISO en el 2008. Però, sense cap mena de dubte, allò més interessant d’aquesta versió seran els serveis web. Si Google ha popularitzat la seva aplicació en línia Docs (que consisteix en processador de textos, full de càlcul i programa de presentacions), Microsoft vol fer el mateix amb el seu paquet ofimàtic.

Office Web serà compatible amb els navegadors Internet Explorer, Firefox i Safari, permetent d’aquesta manera (almenys en aquest moment del desenvolupament) treballar als usuaris d’ordinadors Apple amb Mac OS X o de sistemes Unix/Linux amb Firefox.

Les institucions que emprin Office per a les seves tasques d’ofimàtica en diversos ordinadors i que abans l’havien d’instal·lar utilitzant per a això diversos números de sèrie, trobaran un bon aliat en MAK (Multiple Activation Key): una sola clau amb la qual es podran activar múltiples instal·lacions. De la mateixa manera, Office 14 també suportarà equips KMS (Key Management Service), el que significa que un dels servidors de la nostra xarxa corporativa podrà ser el que validi les claus d’instal·lació de la resta de les màquines. Aquesta darrera funcionalitat, implementada en Windows Server 2008 i Vista, necessitarà un mínim d’equips a la nostra xarxa per tal de poder funcionar.

La seguretat de l’aplicació (capaç d’executar scripts escrits en VBA, Visual Basic for Applications) també ha estat millorada en diversos aspectes, com amb la implementació de la prevenció d’execució de codi.

Una altra mostra de la interficie de l'Office 14

El nombre de paquets diferents que es venen de la suite (versió per a estudiants, professional, domèstica,…) augmentarà, disposant de més varietat i estant cadascun d’ells enfocat a un tipus d’usuari que ha de desenvolupar unes tasques diferents. No han transcendit més detalls sobre aquest particular.

La versió definitiva de l’Office 14 podria presentar-se a finals d’any, juntament amb la també següent versió del sistema operatiu Windows i després d’una beta alliberada possiblement aquest maig vinent.

Com a curiositat, dir que la versió 2007 de l’Office porta per numeral el 12, per la qual cosa a aquesta propera li tocaria el 13. Aquest número, com és fàcil d’imaginar, ha estat saltat per la creença existent en diverses cultures occidentals que el vincula amb la mala sort, quelcom que és conegut com a triscaidecafobia.

Guillem Alsina