M

Compartir

Tota la Biblioteca del Congrés dels Estats Units cabria en sis d’aquests discos que empren la tecnologia hologràfica per emmagatzemar més quantitat d’informació.


Guillem Alsina (guillem@imatica.org) – Tot i que fa poques setmanes que sabem el nom del successor del DVD gràcies a l’abandonament per part de Toshiba de la seva proposta, l’HD-DVD, al Blu-ray Disc de Sony ja se li està buscant un futur successor. Una d’aquestes propostes és l’HVD (Holographic Versatile Disc), amb discos que poden arribar a contenir 3,9 Terabytes d’informació.

Aquesta mena de tecnologia empra dos làsers, un de llum verda i un altre de llum vermella, ambdós units en un sol feix. Amb el primer es llegeix la capa hologràfica de la superfície del disc, mentre que el segon (el vermell) serveix com a referència i per a la lectura de la capa d’alumini idèntica a la què contenen els CD’s actuals.

Amb l’ús d’aquesta tecnologia un disc HVD pot arribar a contenir 3,9 Terabytes d’informació, el que suposaria 5.800 CD-ROM’s, o 850 DVD’s o 160 Blu-ray Discs. La ràtio de transferència és d’1 Gigabit per segon.

Per posar un exemple de l’alta capacitat d’emmagatzematge d’aquests discos, s’estima que la Bibilioteca del Congrés dels Estats Units (considerada la més gran del món) ocupa uns 20 Terabytes escanejada en format text, sense incloure les imatges dels llibres. Podria ser emmagatzemada en sis discos… I si volguéssim guardar-hi vídeo, podríem emmagatzemar-ne prou mitjançant els estàndards actuals com per a un any de visualització ininterrompuda.

L’HVD compta també amb un rival, el Tapestry Media, però de moment aquest darrer format "només" arriba a poder emmagatzemar 1,6 Terabytes de dades, a més que el format HVD es troba recolzat per un fòrum d’empreses entre les quals s’hi compten gegants com Fuji, Konica o Mitsubishi, bàsicament totes elles japoneses.

Es desconeix quan podrem adquirir els gravadores, reproductors i discos d’aquest sistema, tot i que el que és segur és que encara trigarem anys si és que no se li avança cap altra proposta i es dóna una "guerra" com la que hem viscut entre Blu-ray Disc i HD-DVD.

Més informació:

Article sobre HVD a la Wikipedia (en anglès)
http://en.wikipedia.org/wiki/Holographic_Versatile_Disc

Guillem Alsina