Microsoft dóna un pas de gegant cap a la plataforma única

Compartir

Amb Windows Phone 8.1, un desenvolupador pot crear una sola app que s’executi indistintament en smartphones, tablets i PCs.

Ja fa temps que es parla en els cenacles tècnics del que podríem anomenar la plataforma única, una mena de “Sant Grial” de la informàtica consistent en un sol sistema operatiu (o plataforma de programari, dos termes semblants però que difereixen en alguns aspectes puntuals ) que s’executi en smartphones, tablets i PCs, facilitant als desenvolupadors i usuaris l’executar una mateixa aplicació (un mateix fitxer executable) en cadascun d’ells indistintament.

El principal obstacle en el camí d’aconseguir aquest estàndard no és altre que la diferent mida de pantalla i les diferències d’arquitectura maquinari entre els PCs (majoritàriament dominats per l’arquitectura Intel x86) i els dispositius mòbils (majoritàriament funcionant amb xips ARM) .

Aquests handicaps se superen mitjançant una interfície adaptable, que carrega una determinada aparença i recursos segons la mida de pantalla del dispositiu en què s’està emprant el programa, i les màquines virtuals d’execució de codi, que permeten un nivell d’abstracció que, independentment del maquinari sobre el qual corre l’app, proporcionen un programari comú.

Programar un sol cop i executar en tota aquesta diversitat de dispositius

Programar un sol cop i executar en tota aquesta diversitat de dispositius

Exemples d’això serien els binaris universals per a Windows 8.x i RT (un per maquinari x86 i l’altre per a ARM) i la màquina virtual d’execució d’aplicacions d’Android, que permet córrer les aplicacions indistintament en smartphones, tablets o dispositius set-top boxes.

Fins i tot Apple té les bases per unificar les seves dues plataformes de programari, Mac OS X (sobretaula) i iOS (iPhone/iPad), ja que el seu nucli és el mateix.

Ubuntu també va llançar el seu sistema operatiu per a dispositius mòbils amb aquesta futura unificació en ment, tot i que el problema de la companyia de Mark Shuttleworth és que no ha tingut èxit comercialment -almenys, de moment-.

Amb l’actualització a Windows Phone 8.1, Microsoft dóna un pas de gegant en el sentit de la unificació, ja que facilita als programadors escriure el codi una sola vegada i executar en múltiples dispositius.

A partir d’ara, el runtime d’execució d’aplicacions en totes les variants del sistema operatiu Windows (sobretaula i mòbils) és comú, el que significa que una mateixa app podrà emprar les mateixes formes de treballar, recursos i funcions en qualsevol de les màquines.

La release candidate de la update 2 del Visual Studio 2013 ja ofereix la possibilitat de crear projectes comuns a tots els formats de plataforma. És a dir, el vell somni de Java d'”escriure un sol cop i executar en qualsevol màquina”.

La gestió d’esdeveniments com la suspensió de l’equip (entrar en mode de repòs) es gestiona des del codi font d’una manera comuna ja que, de fet, funcionalitats com aquesta cada dia s’assemblen més entre diferents formats de màquina (smartphones, tablets, PCs).

Què suposarà això per a l’usuari? a curt termini, poca cosa, però és d’esperar que la possibilitat d’escriure el codi un sol cop i executar en multiplicitat de dispositius esperoni per la seva banda els desenvolupaments, de manera que a llarg termini això hauria de redundar en una disponibilitat d’apps més gran.

Als desenvolupadors també els interessa -i molt!- la unificació de plataformes, ja que això suposa menys feina i dificultats en portar el seu desenvolupament a formats de dispositiu diferent; amb la solució de Microsoft, la programació bàsica és la mateixa, i el que difereix és la interfície d’usuari, que ha de ser acomodada a cada format de pantalla diferent i a cada paradigma d’ús.

 

Copyleft 2014 El Mur Tecnològic
Aquesta obra es troba subjecta a la següent llicència:
La difusió, reproducció i traducció d’aquest text es permet lliurement en qualsevol mitjà o suport amb les úniques obligacions de mantenir la present llicència i incloure un enllaç o referència a la pàgina en què es troba l’original dins del servidor www.imatica.org . En mitjans audiovisuals es requereix la cita al mitjà El Mur Tecnològic

Guillem Alsina
Etiquetes: