Microsoft es planteja com ser? el futur de la inform? tica despr

Compartir

Midori és un sistema operatiu experimental de la companyia de Redmond preparat per substituir a Windows i per treballar en un entorn hiperconnectat.


Guillem Alsina (guillem@imatica.org) – En un sector que és el paradigma de l’evolució tecnològica com és el de la informàtica, les empreses han d’estar dues passes per davant del que s’està veient al mercat actualment, i més encara el líder si ho vol seguir sent. En el nostre cas, el líder és Microsoft, i encara que ja està treballant activament en Windows 7 (el successor de Windows Vista), del qual se n’han fet públics alguns detalls, també es comença a preguntar què és el que passarà en el futur i fins i tot si en ell no hi haurà lloc per al seu sistema operatiu estrella, Windows.

Molt s’ha parlat sobre com serà la informàtica del futur, i no poques veus afirmen que el rol del sistema operatiu canviarà i perdrà pes específic en favor dels serveis en línia, una transició que ja hauríem començat a viure segons aquestes opinions. En aquesta visió del futur (majoritària entre la comunitat informàtica malgrat que varia l’entusiasme amb el qual s’abraça), la importància la té el navegador web, doncs les aplicacions passaran d’estar instal·lades a la màquina local a ser un servei de lloguer el cost del qual podria arribar a ser zero si el model de visionat de publicitat per poder utilitzar el servei evoluciona favorablement.

Ja estem veient alguns exemples de l’èxit d’aquest model i la seva ràpida adopció com són les Google Apps de la famosa companyia del cercador, que proporcionen aplicacions de processament de textos, full de càlcul o presentacions accessibles des d’Internet a través d’un navegador web. En aquest panorama, un usuari qualsevol no sap exactament on resideixen les aplicacions ni les dades, a diferència del model clàssic en el qual podia saber perfectament on estava tot. Per això es coneix com a "cloud computing" o "computació de núvol", ja que les aplicacions i les dades resideixen en una mena de núvol d’ordinadors interconnectats que és Internet, i a l’usuari tant li fa la seva localització física mentre tingui accés a elles i estiguin segures.

Malgrat que en aquest model el sistema operatiu perdrà el seu paper central, continuarem necessitant alguna mena de programari (amb els seus corresponents serveis de manteniment i altres) que compleixi la mateixa funció de permetre’ns arrencar el nostre ordinador, executar el navegador i connectar-nos a Internet. Això és precisament el que està estudiant Microsoft, aquest futur model a seguir per part de la seva línia de sistemes operatius, i la primera i matinera resposta que dóna és Midori, un nom de clara inspiració japonesa.

Midori està en una fase molt primerenca de desenvolupament, de fet a Internet es parla encara d’investigació, doncs aquest sistema es basa en un altre projecte dels laboratoris de R+D de la companyia de Redmond, Singularity, un sistema operatiu que té una nova arquitectura diferent de la del Windows i que és emprat per experimentar noves tècniques de programació i tecnologies.

A més d’enfrontar-se als nous reptes de l’era de les comunicacions omnipresents, Midori ha de poder guardar -almenys en les seves primeres iteracions- certa compatibilitat amb les aplicacions de Windows per facilitar una transició suau i no suposar un trencament total amb el passat. És quelcom com el que s’ha fet des d’Apple en les diferents migracions d’arquitectura hardware que ha protagonitzat la companyia de Cupertino.

Per a això, i almenys en les primeres mostres d’aquest nou sistema, Midori pot ser executat nativament en un ordinador, com a sistema virtualitzat en el programari de virtualització de Microsoft, i com a procés del Windows al costat de tota la resta d’aplicacions com poden ser el navegador Internet Explorer o el processador de textos Word.

Microsoft no ha parlat d’ell oficialment encara, però alguns dels seus enginyers sí han fet referències al projecte que han començat a córrer com la pólvora per Internet.

Midori serà un sistema operatiu altament modular, que aprofitarà les tècniques de virtualització per a executar diferents instàncies d’ell mateix de manera segura (si un virus o un altre malware ataca a una de les instàncies virtualitzades, aquest atac no afectarà a la resta de les instàncies en execució), i que haurà d’enfrontar-se a diversos reptes conceptuals com per exemple la forma de tractar els sistemes d’emmagatzematge (recordem que tindrem la possibilitat de desar les nostres dades en un servidor remot ubicat a Internet).

No hi ha dates de lliurament o llançament de Midori; en tractar-se d’un sistema operatiu experimental, pot ser evolucionat cap a un producte de mercat o bé abandonat en favor d’una altra nova iniciativa, malgrat que algunes persones vinculades al projecte ja han afirmat que està més a prop de la divisió comercial de la companyia que de la divisió d’investigació.

Guillem Alsina