Microsoft llan

Compartir

Entre els llançaments s’hi troben Windows Server 2008, SQL Server 2008, i Visual Studio 2008.


Guillem Alsina (guillem@imatica.org) – Tot i que ja feia un cert temps que es coneixien els seus detalls tècnics i que estaven a punt de ser llançats al mercat, Microsoft no ha resistit la temptació de presentar els seus nous productes professionals de la gamma 2008 "sense estar-se de res".

Windows Server 2008

Bàsicament, disposarem de quatre edicions d’aquesta nova versió del sistema servidor de Microsoft:

– Standard: solució tot terreny, vàlida per a un ampli ventall d’empreses. Inclou solució de virtualització i de servidor web.
– Enterprise: facilita la creació de clústers permetent afegir processadors "en calent".
– Datacenter: virtualització a gran escala per a clients que necessiten d’una gran capacitat de processament i de clústers amb alta escalabilitat.
– Web: dissenyada específicament per ser emprada com a servidor web, inclou IIS 7.0 (Internet Information Services), ASP.NET i el Microsoft .NET Framework.

A més, comptem amb una versió per a processadors Itanium, i una altra per a superordinadors anomenada HPC (High-Performance Computing). Les versions Standard, Enterprise i Datacenter també compten amb homòlogues sense suport per a virtualització, una de les característiques que sense cap mena de dubte marcarà la informàtica del futur.

En el cas del present sistema operatiu, les capacitats de virtualització reben el nom de Hyper-V, i a més de treballar amb Windows, aquest programari també permet recórrer a la competència directa al sistema operatiu de Microsoft, GNU/Linux, per tal de crear màquines virtuals del sistema operatiu del pingüí que funcionin sobre Windows Server 2008.

La nova funcionalitat Server Core permet una instal·lació bàsica del sistema operatiu sense entorn gràfic, només amb una línia de comandes. Sembla la resposta de Microsoft als sistemes Unix/Linux per a servidor, que permeten instal·lar el sistema sense cap entorn gràfic per estalviar els sempre valuosos recursos de l’ordinador.

Aquest mode també augmenta la seguretat de la màquina, doncs a menys programari que s’estigui executant, menor nombre de forats de seguretat explotables i menys possibilitats de realitzar un atac reeixit contra el sistema.

Altres novetats que presenta Windows Server 2008 són:

– inclosa la nova línia de comandes Windows PowerShell, que hereta molts conceptes i tecnologies del Unix, superant en funcionalitat a la tradicional línia de comandes del Windows heretada de l’antic MS-DOS
– noves i renovades eines integrades de gestió i monitorització del sistema, com la nova versió de la MMC (Microsoft Management Console)
– Windows Server Backup, tecnologia per a la creació i administració de còpies de seguretat

SQL Server 2008

El servidor de bases de dades per a servidors afegeix característiques d’escalabilitat en calent (permet afegir recursos durant l’execució del programari), encriptació de dades per a més seguretat, i mirroring (creació de còpies mirall de la base de dades) entre d’altres.

Visual Studio 2008

L’entorn de programació de Microsoft s’assenta sobre tres pilars: RAD (Rapid Application Development, Desenvolupament Ràpid d’Aplicacions), col·laboració en equip, i una experiència d’usuari que vol trencar motlles. Entre les novetats destacades per Microsoft hi trobem:

– inclòs el nou Languaje Integrated Query (LINQ), que facilita les consultes a col·leccions d’objectes. Seria un equivalent a l’SQL com a llenguatge de consulta de bases de dades, però més multifuncional
– dissenyadors visuals per a un desenvolupament més ràpid amb .NET Framework 3.5
– millores per a la implementació d’aplicacions web i, en especial, aquelles que usen la tecnologia AJAX
– major nombre d’eines per al disseny ràpid (RAD) lligat a aplicacions com Microsoft Office 2007 o SQL Server 2008

Visual Studio 2008 també compta amb una versió gratuïta coneguda com a Visual Studio 2008 Express i orientada a programadors amateurs i casuals.

Guillem Alsina