Microsoft migra els blogs de Live Spaces a WordPress

Compartir

MicrosoftLa companyia de Redmond esmenta avantatges en la personalització per als seus usuaris i de protecció davant de spam per explicar el perquè del canvi.

Guillem Alsina (guillem@imatica.org) – En un moment en què la batalla tecnològica s’està lliurant, entre altres fronts principals, en el de les aplicacions en línia, Microsoft ha decidit migrar el programari del seu servei de blogs a la plataforma WordPress.

El canvi significarà que la companyia de Redmond descarta el seu propi sistema de publicació en favor que els blogs que actualment tenen els usuaris dels seus serveis Live i els que aquests facin en el futur, siguin gestionats a través de WordPress.com, la plataforma de publicació d’Automattic, l’empresa que es troba darrere del popular servei de blogging.

A mida que la migració es vagi fent, els actuals usuaris de Windows Live Spaces aniran veient com se’ls presenta l’oportunitat de migrar el seu compte de blog a la plataforma WordPress.com, o bé salvar els seus posts a disc local. L‘eina de migració ha tingut en compte els posts, imatges i comentaris que pogués haver-hi en les entrades existents dels blogs.

Malgrat que algunes publicacions han afirmat que això és una nova derrota de Microsoft, la veritat és que només s’està canviant una plataforma per una altra en règim de partner, fet que vol dir que la inversió econòmica que pogués haver-hi en programari propi per als blogs de Microsoft es pot destinar a aquesta operació. I, pel que fa als internautes, el canvi a una plataforma tan coneguda i estesa com WordPress (potser la més usada juntament amb Blogger a tot el món) pot convèncer a un nombre més gran d’usuaris que abracin la plataforma de serveis en línia de la companyia de Redmond.

Copyleft 2010 www.imatica.org
Aquesta obra es troba subjecta a la següent llicència:
La difusió, reproducció i traducció d’aquest text es permet lliurement en qualsevol mitjà o suport amb les úniques obligacions de mantenir la present llicència i incloure un enllaç o referència a la pàgina en què es troba l’original dins del servidor www.imatica.org . En mitjans audiovisuals es requereix la cita al mitjà www.imatica.org

Guillem Alsina