Mobile World Congress 2008 – El networking s’est

Compartir

Nombroses empreses ofereixen solucions per accedir als serveis de xarxes socials des del telèfon.


Guillem Alsina (guillem@imatica.org) – El networking és un concepte (alguns ho poden anomenar disciplina, ideal o ciència, només són paraules per a descriure’l) que fa dècades que existeix, però que ha abastat cotes de popularitat mai vistes gràcies a Internet i, més concretament, a la Web 2.0, que amb la seva vessant més social ha pujat a llocs com MySpace, Facebook (networking social), Xing, Neurona o LinkedIn (networking professional) al més alt del rànquing de les pàgines més visitades.

Del que es tracta bàsicament és de realitzar contactes buscant un punt en comú o una afinitat, i creant amb ells una xarxa (d’aquí el terme anglès original, networking, treball en xarxa) que ens permeti arribar a més persones i seguir afegint contactes, una dinàmica que no té fi. Aquests contactes poden tenir com a objectiu buscar una sinergia en el terreny laboral (networking professional) o bé simplement augmentar el nostre cercle d’amistats (networking social).

Si per alguna cosa es pot definir l’any 2007 en matèria d’Internet és per ser, precisament, l’any del networking en el qual aquesta disciplina ha permès que llocs com l’abans esmentat Facebook, hagin arribat al cim del rànquing dels llocs web més visitats. Les grans companyies comencen a veure la importància creixent d ‘aquests llocs, i per exemple MySpace forma part del grup del magnat de la comunicació Rupert Murdoch, propietari entre d’altres del canal televisiu Fox.

Hi ha veus que afirmen que la comunicació del futur es realitzarà en petites comunitats en les quals alguns dels seus components seran els principals agents transmissors de la informació (hi ha qui els anomena influenciadors, ja que poden crear tendències i corrents d’opinió) i la resta seran consumidors de la informació que aquests generin. El control d’aquests agents principals marcarà el futur dels mitjans de comunicació en línia, i la forma de fer-ho sembla ser a través dels llocs de networking social, pels quals els grans grups mediàtics ja hi estan apostant.

Durant aquest congrés mundial de tecnologies mòbils s’han pogut veure diverses empreses que proporcionen solucions d’accés a xarxes de networking des del telèfon mòbil, el que fa presagiar que la propera batalla pels usuaris en aquest camp serà en els petits dispositius personals. Aquestes solucions s’enfoquen a crear una xarxa pròpia de networking (cas de itsmy.com), o bé a utilitzar els serveis proporcionats per altres xarxes més populars (cas de ZYB, que permet creuar informació entre Facebook o Flickr entre d’altres per després enviar-la al nostre telèfon).

Els propers mesos veuran gairebé sense cap mena de dubte com els grans del sector (ja siguin professionals o socials) es llancen a la carrera per seduir a l’usuari mòbil.

Guillem Alsina