Motorola es separa en dues companyies diferents

Compartir

D’una banda tindrem el fabricant de telèfons mòbils i per l’altre al d’infraestructures per a operadores de comunicacions.


Guillem Alsina (guillem@imatica.org) – El procés que la companyia nord-americana de telecomunicacions havia anunciat fa uns mesos que estudiaria per dividir-se en dues, ha estat confirmat aquesta mateixa setmana.

L’operació no tindrà lloc de manera efectiva fins l’any vinent, ja que primer ha de passar per una sèrie de controls per part de les entitats que regulen el mercat als Estats Units. La partició és la que lògicament podia esperar-se d’aquesta empresa: d’una banda la divisió encarregada de la fabricació de telèfons mòbils i, per l’altra, la dedicada a equips de telecomunicacions per a empreses.

Aquesta darrera proporciona tota mena de material a operadores de telefonia i altre tipus d’indústria vinculada amb les telecomunicacions, i té com a principals rivals en el mercat a Nokia-Siemens i a Ericsson.

Les comunicacions a nivell empresarial i domèstic amb solucions de VoIP i vídeoconferencia també entren en el camp d’acció d’aquesta darrera divisió.

Amb vista als actuals accionistes, la separació es farà de tal manera que aquests acabin posseint accions de les dues noves companyies.

Els veritables motius

Evidentment, els arguments esgrimits de manera oficial per Motorola expliquen que així es gestionarà millor el volum de negoci i cadascuna de les empreses resultants podrà centrar-se millor en el seu negoci concret, el que redundarà també en un avantatge per als accionistes i inversors. Però per Internet circulen versions "apòcrifes" sobre els fets.

Diverses veus externes a la companyia al·ludeixen a la davallada en el nombre de vendes dels seus terminals de telefonia davant l’empenta que estan experimentant les companyies asiàtiques i l’èxit mantingut de Nokia. La unió de Sony i Ericsson hauria creat un altre monstre amb el qual és difícil lluitar, així que el gegant nord-americà hauria vist el seu mercat a nivell global molt minvat, potser amb l’excepció seu propi país d’origen.

En definitiva, una situació insostenible per a la divisió de telèfons mòbils ara escindida i que estaria arrossegant a la resta de la companyia. Així que la pregunta ens pot sorgir ràpidament: és aquesta una operació quirúrgica per separar el "teixit danyat" de l’àrea de negoci sanejada? potser sigui el més probable.

Guillem Alsina