Mozilla Messaging enceta la seva singladura

Compartir

La nova companyia sortida de Mozilla s’encarregarà del desenvolupament i promoció del client de correu electrònic Thunderbird.


Guillem Alsina (guillem@imatica.org) – La Fundació Mozilla va anunciar aquest dimarts dia 19 el naixement de Mozilla Messaging, l’organització que segons va proposar l’Agost de l’any passat Mitchell Baker (presidenta de la Fundació Mozilla), s’encarregarà del desenvolupament i promoció del client de correu electrònic Thunderbird.

Llavors es va suscitar una gran polèmica entre desenvolupadors i usuaris de Thunderbird i la comunitat del programari lliure en general d’una banda, i la direcció de la Fundació Mozilla per una altra. Per a la resta del gruix dels usuaris, la notícia fou rebuda bé amb indiferència, bé posicionant-se tèbiament a favor d’una o altra postura.

La Fundació Mozilla és l’organització sense ànim de lucre que s’encarrega de controlar el desenvolupament de diversos dels projectes Mozilla com la suite integrada del mateix nom, el navegador web Firefox o, fins ara, el client de correu electrònic Thunderbird. També és la posseïdora de les marques registrades i la propietat intel·lectual del desenvolupament d’ aquests programes. Per la seva banda, la Corporació Mozilla seria l’equivalent al "braç executor" de la Fundació, complint les funcions de desenvolupar el navegador juntament amb la comunitat de programadors independents i coordinant al mateix temps el seu esforç.

La nova Mozilla Messaging vindria a desenvolupar les funcions de les dues anteriors, només que restringides únicament al client de correu electrònic Thunderbird, que s’ha vist eclipsat com a producte per al navegador web Firefox, molt més emprat. I és que si bé tots dos són projectes lliures que beuen de les mateixes fonts i troben el seu origen en la mateixa suite integrada de Netscape, el navegador web és molt més emprat. Diverses són les claus per entendre aquesta diferència:

– d’una banda, Firefox és el navegador líder sota Linux, malgrat que en moltes distribucions es veu acompanyat no de Thunderbird si no d’una solució més completa com a PIM (Personal Information Manager) que el propi Thunderbird, que es queda pràcticament de forma exclusiva amb la part de client de correu electrònic. Aquesta solució és el programa Evolution, creat per la companyia Ximian.

– entre els usuaris de Windows s’acostuma a instal·lar molt el Firefox com alternativa a l’Internet Explorer, però s’empra o bé l’Outlook Express, o bé correu web.

– l’augment dels serveis de correu electrònic gratuïts via web. Per arribar fins a ells es necessita un navegador que bé pot ser Firefox, però no un client de missatgeria.

La intenció oficial de la Fundació Mozilla era la de facilitar el desenvolupament de Thunderbird donant-li més llibertat, ja que tots els recursos d’aquesta organització s’estaven centrant en Firefox, el seu producte estrella.

A efectes financers, la nova companyia serà una subsidiària de la Fundació Mozilla que disposarà d’un consell d’administració propi. Entre els seus membres s’hi compte Marten Mickos, CEO de MySQL AB, recentment adquirida per Sun Microsystems, i ha heretat l’equip de programadors destinat per Mozilla al desenvolupament de Thunderbird.

Thunderbird 3

La primera missió de la nova organització serà la de continuar el desenvolupament del client de correu electrònic fins a la versió 3 (actualment va per la 2), modernitzant-lo i dotant-lo de més funcionalitats com les de calendari integrat (projecte Lightning de la comunitat Mozilla) o millora de l’eina de recerca. De moment no existeixen dates de llançament concretes, tot i que és un tema que Mozilla Messaging ha començat a debatre amb la comunitat.

Més informació:

Lloc web de Mozilla Messaging
http://www.mozillamessaging.com/

Comunicat oficial de la Fundació Mozilla anunciant la creació i començament d’operacions de Mozilla Messaging
http://www.mozilla.com/en-US/press/mozilla-2008-02-19.html

Entrada en el bloc de David Ascher, CEO de Mozilla Messaging
http://ascher.ca/blog/2008/02/19/mozilla-messaging/

Guillem Alsina