Nova suite de Symantec ajuda a les empreses a tenir una presència segura a les xarxes socials

Compartir

SeguretatLes possibles fugues d’informació degudes a l’acció dels treballadors a les xarxes socials preocupen els directius, que busquen eines que, a més d’ocupar-se dels aspectes de la seguretat tradicionals, també cobreixin aquest camp.

Redacció – Symantec ha anunciat una versió actualitzada de Symantec Data Loss Prevention dissenyada per ajudar a les empreses a prevenir la fuga de dades dels seus entorns de TI, els quals estan constantment exposats a canvis. Symantec Data Loss Prevention 10.5, la darrera versió de la suite de seguretat de dades líder en el mercat, permet l’ús de les xarxes socials i al seu torn evita la pèrdua de dades, protegeix la informació de núvols privats i ajuda a les empreses a controlar les dades no estructurades com ara documents, fulls de càlcul i correu electrònic.

"Avui en dia la informació és l’actiu més crític per al negoci, i aquesta ja no es manté dins dels límits tradicionals", comenta Rich Dandliker, Director de la gestió del producte de Symantec. "Els entorns de TI que canvien constantment requereixen noves mesures de protecció de dades. Per a protegir la informació Symantec ha d’estar allà on són les dades".

Ajudar a fer que les empreses se socialitzin

Els mitjans socials s’utilitzen cada cop més a les empreses, ja sigui per a comunicar informació o per a col·laborar en projectes determinats. Tot i això, l’estudi de Symantec 2010 State of Enterprise Security (Estat de la seguretat de l’empresa 2010) revela que el 84 per cent dels CIO i CISO consideren que les xarxes socials suposen una amenaça greu per a la seguretat. A fi de facilitar l’ús dels mitjans socials i al seu torn fer front a aquesta amenaça, Symantec Data Loss Prevention ha millorat la compatibilitat amb llocs Web 2.0 com Twitter, YouTube, MySpace, Facebook, LinkedIn i Meebo, per a aturar el flux de dades sensibles. Symantec Data Loss Prevention també disminueix el cost de suport de TI en proporcionar als usuaris finals més transparència en navegar per la Web, i prevenir la revelació de dades sense confondre l’usuari amb vincles o missatges d’error.

Núvols privats segurs

Les empreses recorren cada cop més a núvols privats a fi i efecte de reduir les despeses d’emmagatzemament i servidors. Tot i això, la seguretat és un dels temes més preocupants dels núvols, malgrat que es trobi dins dels firewall de l’empresa. Per exemple, les empreses necessiten evitar que informació sensible es transfereixi de manera inadequada a un ordinador de sobretaula o portàtil inapropiat, el que pot passar amb treballadors en remot o amb externs que necessiten accedir a dades confidencials. A fi de combatre aquest problema, Symantec ha afegit nova cobertura d’esdeveniments per a estacions de treball i aplicacions virtuals que executen Citrix XenApp i Citrix XenDesktop.

Controleu les dades no estructurades

Les empreses estan cada dia més inundades de dades no estructurades (documents, fulls de càlcul, missatges de correu electrònic) que creixen contínuament tots els anys de manera exponencial. El repte al qual s’enfronten les empreses és el de determinar quina informació s’emmagatzema en fitxers no estructurats i qui és el responsable de les dades. A fi i efecte d’ajudar les empreses a resoldre aquest problema, Symantec ha llançat recentment Symantec Data Insight integrant-lo amb Symantec Data Loss Prevention. Amb Data Insight, les empreses poden esbrinar on es troba la informació més crítica per al negoci, controlar el seu ús i protegir-la en determinar automàticament la propietat de les dades i resoldre amb rapidesa incidents i processos de neteja de dades.

Més interès per Data Loss Prevention

L’interès per la prevenció de la pèrdua de dades és alt ja que el 89 per cent de les empreses tenen en compte, almenys, una solució de prevenció, d’acord a l’estudi Estat de la seguretat de l’empresa 2010 de Symantec. Actualment, sorgeixen nous centres de compra en empreses que no compten amb complicats requeriments pel que fa a la seguretat de dades i els interessa prevenir la pèrdua d’informació específica, com les de les dades de clients, a través dels canals més habituals: el correu electrònic, la Web i els dispositius USB. Symantec ofereix en aquests casos Symantec Data Loss Prevention Standard Edition, una solució que proporciona tecnologia líder en el mercat pel que fa a prevenció de pèrdua de dades, i que protegeix contra aquest tipus concret de pèrdues de dades.

Disponibilitat

Les solucions Symantec Data Loss Prevention 10.5, compatibles amb Windows 7 de 64 bits, Symantec Data Loss Prevention Data Insight i Symantec Data Loss Prevention Standard Edition ja es troben disponibles.

Guillem Alsina