Opera Mobile, també per a smartphones Android

Compartir

AndroidLa companyia noruega ha anunciat la disponibilitat, al llarg del mes vinent, de la versió per a smartphones del seu browser. Fins ara, i per a Android, els usuaris només tenien disponible Opera Mini.

Guillem Alsina (guillem@imatica.org) – Opera, un dels terrenys de més èxit de la qual són els navegadors web per a telèfons mòbils i smartphones (l’altre són les solucions encastades) anunciava fa pocs dies la futura disponibilitat (al llarg del mes vinent) d’una beta del seu browser Opera Mobile per a smartphones Android.

Fins ara, Opera disposa de versions per a gairebé totes les plataformes existents al mercat (amb l’excepció de WebOS i l’imminent Windows Phone 7), ja sigui en la seva accepció Mini o Mobile. La diferència entre ambdues són les possibilitats i l’enfocament; mentre que Mini està més pensada per a telèfons mòbils que puguin navegar per Internet i per a un ús no gaire intensiu per part d’usuaris finals que requereixen un programari senzill, la versió Mobile està pensada per a smartphones (els anomenats ‘telèfons intel·ligents’) i per a ser utilitzada per part de heavy users, és a dir, aquells que fan un ús més intensiu del seu terminal.

Per a Android disposem només de la versió Mini, que per a molts usuaris avançats es queda curta en el que ofereix. L’usuari tipus d’un smartphone Android acostuma a respondre més a un perfil d’usuari avançat, pel què lògicament les seves preferències s’encaminaran més cap a la versió Mobile. I és per això que Opera ja està anunciant la seva futura disponibilitat per a terminals Android, per a què el públic no s’enlluerni massa amb la recentment presentada versió de Firefox per a Android i Maemo.

Entre les funcionalitats que oferirà Opera Mobile per a Android tenim com a més destacable el fet que aprofitarà l’acceleració per maquinari per a renderitzar text i imatge. Amb uns smartphones cada cop més potents en l’apartat gràfic (algun exemplar, fins i tot amb una GPU en miniatura) i que ja són capaços de proeses com la de reproduir un film sense haver de convertir-lo a un format natiu adequat per al terminal, aquest és un pas lògic però que fins ara pocs fora de l’àmbit dels videojocs s’havien atrevit a donar, i més entre els navegadors web.

Els equips més potents actualment s’estan donant entre l’iPhone d’Apple i els terminals amb Android, a l’espera dels aparells que muntaran Windows Phone 7 i que per requisits imposats per Microsoft també gaudiran de molta potència en el maquinari. Symbian (ja només amb Nokia com a principal representant en aquesta plataforma), WebOS i BlackBerry es queden més endarrerides en aquest apartat, malgrat que en defensa de les dues últimes cal indicar que la seva fita no és la de perseguir l’usuari que gaudeix moltes hores de jocs en el seu terminal o que consumeix molta multimèdia, si no a un ús molt més professional i, per tant, menys exigent en l’apartat multimèdia.

La nova funcionalitat que més s’ha publicitat per part d’Opera és la de Pinch to Zoom, que permet graduar el nivell de zoom (ampliació) que volem donar a la pàgina web que estem veient a la pantalla.

Juntament amb la disponibilitat d’Opera Mobile per a Android amb les funcionalitats explicades, Opera Mini també serà renovat i veurà la llum una nova versió que també les inclourà.

Copyleft 2010 www.imatica.org
Aquesta obra es troba subjecta a la següent llicència:
La difusió, reproducció i traducció d’aquest text es permet lliurement en qualsevol mitjà o suport amb les úniques obligacions de mantenir la present llicència i incloure un enllaç o referència a la pàgina en què es troba l’original dins del servidor www.imatica.org . En mitjans audiovisuals es requereix la cita al mitjà www.imatica.org

Guillem Alsina