Opera podria ser adquirida

Compartir

Un rumor apunta en aquesta direcció, i algunes travesses donen el nom de Facebook com una de les interessades.

L’escàs percentatge que Opera té entre els browsers per a sistemes informàtics de sobretaula (Windows, Mac OS X, GNU/Linux i altres versions de Unix, que sumen en total entre l’1,5 i el 2% de tots els navegadors web del món) podria dur al fabricant de programari noruec a ser venut a un jugador més gran en el camp tecnològic.

Tot i el seu escàs rendiment en el terreny dels escriptoris, en els dispositius mòbils i les solucions encastades la cosa canvia; les seves solucions Mobile i, sobretot, Mini per a smartphones (que empren una reconeguda tecnologia de compressió de dades per tal de reduir el consum de l’ample de banda) disposen d’una major quota de mercat encara que darrerament també els ha sortit més competència.

I pel que fa als sistemes encastats, bona part dels navegadors dels smart TV porten la solució d’Opera, així com el sistema de la videoconsola Wii de Nintendo.

Amb uns números que, malgrat la crisi, van a l’alça (la companyia presenta beneficis), la lògica sembla dictar que a Opera li ha de ser possible continuar en solitari, però pot tenir més avantatges (sobretot econòmiques) per als propietaris que sigui venuda a un jugador de més envergadura.

A més, amb una competència “in crescendo” l’escenari de futur per a la noruega no es dibuixa precisament fàcil, pel què millor ajuntar-se amb un company de viatge que li pugui proporcionar més seguretat.

Així doncs, darrerament s’han deixat sentir a la Xarxa de xarxes rumors d’una possible propera operació de venda d’Opera, que situaria a la companyia noruega en l’òrbita d’una altra gran multinacional. I aquesta, segons altres rumors, podria ser Facebook.

Segons apunta aquesta teoria, a la xarxa social li interessaria les tecnologies mòbils d’Opera per a millorar el seu client per a smartphones. L’adquisició d’Instagram ja apuntava en aquesta direcció. A més, també seria una manera de demostrar fortalesa després del desgavell de la seva imatge pública que ha suposat la mala entrada en borsa, amb la seva cotització en caiguda lliure. Una adquisició ràpida i impactant podria animar d’un dia per l’altre als inversors.

També cal tenir en compte que Opera té un sistema de smart TV (televisió intel·ligent) que podria ser molt atractiu per a Facebook en un futur. S’imaginen un televisor social de la companyia de Mark Zuckerberg? amb l’auge en l’ús d’aquesta mena d’aparells, i amb l’augment constatat de l’activitat a les xarxes socials (Facebook, Twitter,…) dels televidents mentre veuen els seus programes i sèries preferits, les possibilitats són, sense cap mena de dubte, molt atractives.

Recordo que, almenys per ara, aquesta informació no és res més que un simple rumor.

 

Copyleft 2012 www.imatica.org
Aquesta obra es troba subjecta a la següent llicència:
La difusió, reproducció i traducció d’aquest text es permet lliurement en qualsevol mitjà o suport amb les úniques obligacions de mantenir la present llicència i incloure un enllaç o referència a la pàgina en què es troba l’original dins del servidor www.imatica.org . En mitjans audiovisuals es requereix la cita al mitjà www.imatica.org

Guillem Alsina
Etiquetes: