Organitzacions d’informàtics en contra de l’avantprojecte de Llei de Serveis Professionals

Compartir

Els col·legis professionals es queixen de la manca de voluntat de diàleg per part del govern central, al mateix temps que la Generalitat denuncia una invasió de competències.

Actualització 13/9/2013: Vaig incloure ATI (Associació de Tècnics d’Informàtica) erròniament a la llista d’entitats que donaven suport a les demandes contra el projecte de llei, ja que només ha estat el seu capítol a Catalunya el que ha donat tal suport, no així la junta directiva d’aquesta organització per al conjunt de l’Estat Espanyol.

El passat dos d’agost, el Consell de Ministres del Govern Espanyol va aprovar l’avantprojecte de Llei de Serveis Professionals, un text amb el qual es pretén fer un rentat de cara a l’actual regulació que data d’abans de la Transició, del 1974.

Prèviament, el text de l’avantprojecte havia estat filtrat en forma de quatre esborranys lleugerament diferents entre ells, i ja era del domini públic en una maniobra que es desconeix si va ser propiciada des del mateix govern central per provocar una reacció en els col·lectius professionals i calibrar-la amb vistes a millorar el contingut del redactat, o bé fou una acció individual d’algú conscient de la polèmica que es podia desfermar. Com que en el redactat aprovat el passat dos d’agost no hi ha hagut cap canvi, tot fa pensar en la segona opció.

En aquests textos inicials, i segons denuncien entitats sectorials com el COEINF (Col·legi Oficial d’Enginyeria Informàtica de Catalunya), o el COETTC (Col·legi d’Enginyers Tècnics i Pèrits de Telecomunicació de Catalunya), es menyspreava l’Enginyeria en Informàtica, ja que si bé no se li treia explícitament el títol d’enginyeria, si hauria de tenir un tractament diferent a la resta de titulacions, no estant contemplada dins del conjunt de títols que donarien accés a una professió d’enginyeria.

El text aprovat el passat dia dos d’agost esporga el polèmic text que segons les organitzacions sectorials menyspreava les enginyeries en informàtica, al mateix temps que crea una comissió per determinar les noves restriccions d’accés a reserves d’activitat i atribucions professionals en tots els àmbits de l’enginyeria, que haurà de completar la seva tasca en un període de tres mesos després de que s’aprovi la llei.

No obstant, els col·lectius professionals i, en especial, els Col·legis com els més afectats, continuen queixant-se de la proposta de llei.

Els informàtics no són els únics descontents amb aquest avantprojecte; altres mitjans d’informació citen altres col·lectius com el dels arquitectes o el dels químics, que tampoc se sentirien a gust amb el redactat de la proposta de llei, ni identificats amb el tractament que aquesta els atorga.

En la seva defensa del text, el govern central s’empara en l’homologació de la situació dels col·legis professionals a l’Estat Espanyol a la d’altres estats europeus, en els quals existeixen entitats privades d’aquestes característiques que no requereixen el tenir una titulació per entrar-ne a formar part com a col·legiats.

De la mateixa manera, en alguns casos, el col·legiar-se serà optatiu, pel què molts col·legis en els que a dia d’avui és obligatòria la inscripció dels professionals del sector afectat, veuen perdre la seva esfera d’influència a més de queixar-se dels problemes que se’n derivaran per a la qualitat del treball i la seguretat en aquest.

 

Copyleft 2013 El Mur Tecnològic
Aquesta obra es troba subjecta a la següent llicència:
La difusió, reproducció i traducció d’aquest text es permet lliurement en qualsevol mitjà o suport amb les úniques obligacions de mantenir la present llicència i incloure un enllaç o referència a la pàgina en què es troba l’original dins del servidor www.imatica.org . En mitjans audiovisuals es requereix la cita al mitjà El Mur Tecnològic

YCOM
Últimes entrades de YCOM (Veure'ls tots)
Etiquetes: