Per fi podem sincronitzar els calendaris d’Outlook i Google

Compartir

Google Calendar Sync és un programa que s’instal·la en local sobre una màquina Windows i ens permet sincronitzar bidireccionalment els calendaris de l’Outlook que hi tinguem instal·lat i el calendari en línia de Google.


Guillem Alsina (guillem@imatica.org) – Google Calendar és una més de les eines en línia que conformen la suite d’aplicacions de Google, complementada pel processador de textos, full de càlcul o el servei de correu electrònic entre d’altres. Permet la creació d’un calendari personal, amb manteniment de cites i fins i tot la creació de calendaris compartits entre diversos usuaris per coordinar accions.

Outlook és el client de correu electrònic de Microsoft que, a més, és compatible amb el servidor Exchange de la companyia de Redmond, el que li proporciona la capacitat de crear calendaris en les mateixes condicions que Google Calendar. Fins aquí les semblances, ara toca veure les diferències.

Mentre que Google és un servei en línia accessible des de qualsevol lloc d’Internet amb tan sols disposar del nostre nom d’usuari i la seva pertinent contrasenya, el programa Outlook resideix en el nostre ordinador, i no podem accedir a les seves dades si ens trobem sense la possibilitat d’accedir a l’ordinador ja sigui directament o via remota. naturalment, la practicitat de tenir totes les dades sempre a mà amb Google Calendar i l’ús intensiu que en les empreses se li dóna a l’Outlook provoquen que si algú vol usar els dos serveis de manera complementària, hagi d’introduir les dades dues vegades per a cada cita, amb el perill d’equivocacions que aquesta activitat duplicada provoca.

Per tal de solucionar aquest punt i de passada proporcionar una eina que faciliti la migració d’usuaris d’Outlook a Google Calendar, l’equip de Google Calendar ha creat una eina que permet sincronitzar ambdós calendaris, el de Google i el d’Outlook: Google Calendar Sync.

Aquesta consisteix en un programa per a Windows* que es pot descarregar gratuïtament des del seu lloc web, i que un cop instal·lat ens demana el nom d’usuari i contrasenya del compte de Google en el qual hi tenim el nostre calendari i, a partir d’aquí, ens permet definir amb quanta freqüència es sincronitzaran els dos elements.

Quan afegim una cita a l’Outlook, en sincronitzar amb Google Calendar Sync, aquesta es passarà automàticament al nostre calendari de Google, mentre que en sentit invers també funciona, és a dir, si afegim una cita en el nostre calendari de Google, aquesta passarà a estar també present en el calendari de l’Outlook. Podem definir que la sincronització es faci només en un dels sentits descrits o en tots dos.

Més informació:

Entrada sobre Google Calendar Sync en el bloc oficial de Google
http://googleblog.blogspot.com/2008/03/google-calendar-sync.html

* no es necessita per a altres plataformes doncs Outlook només està disponible per a la pròpia plataforma software de la companyia de Redmond, mentre que la versió d’Office per a Mac OS X inclou un altre client de correu electrònic.

Guillem Alsina