Petites empreses, grans en línia?

Compartir

Actualment, Trend Micro està registrant una entrada de 799 amenaces per hora en els equips informàtics, nombre que es preveu arribi a les 26.598 amenaces per hora en el 2015.


Agències – Les empreses, grans i petites, aquest any estan sentint més que mai la pressió exercida per les botigues en línia i els comerciants en general, en anunciar importants reduccions en els preus.

D’acord amb les previsions realitzades per IMRG i Capgemini, s’espera que durant aquest darrer trimestre de l’any es destinin un total de 15.134 milions d’euros a compres per Internet, fet que suposa un increment del 15% comparat amb el 2007. Així, el dilluns 8 de desembre es preveu que sigui el dia més productiu per a les compres en línia, doncs els pronòstics apunten a què les vendes durant aquest dia arribaran als 368 milions d’euros.

Tot i això, segons Gartner Research, només un 1,5% de les petites empreses té certificat digital de les seves pàgines web per protegir als clients de les transaccions fraudulentes –una situació que recolza el fet que gairebé el 70% dels compradors en línia hagin decidit interrompre una compra per Internet perquè la seva operació no era de fiar. En aquests casos, el 64% dels usuaris indica que l’existència d’una marca o segell de confiança probablement podria haver impedit que es posés fi a la transacció abans de finalitzar el procés.

Segons els experts de seguretat de Trend Micro, els ciber-criminals aprofitaran la inseguretat d’aquests llocs web per desplegar i engegar una nova generació d’amenaces de seguretat amb les quals atacar les infraestructures de TI de manera silenciosa i amb efectes potencialment devastadors per a la reputació i els ingressos en línia de les petites empreses.

Actualment Trend Micro està detectant un rati d’entrada de 799 amenaces informàtiques per hora, estadística que es preveu creixi fins abastar les 26.598 amenaces per hora en el 2015.

"Els problemes relacionats amb les TI encapçalen la llista de les preocupacions quotidianes de les petites empreses", explica David Sancho, Senior Anti-malware Researcher de Trend Micro, que afegeix que "una enquesta realitzada al principi de l’any posava això de manifest i incidia en la necessitat d’unir esforços per millorar i ajudar al col·lectiu de les pimes, amb vista a què aquesta comunitat pugui protegir-se sense haver d’afegir als seus problemes diaris la preocupació per les TI i perquè no hagin de convertir-se en un expert en seguretat".

Si bé les actuals condicions econòmiques afecten qualsevol mena de companyia, independentment de la seva mida, hi ha una sèrie de passes que les petites empreses poden tenir en compte amb vista a assegurar i garantir la seva font d’ingressos en línia per tal que aquesta no es vegi afectada pel ciber-crim.

Trend Micro proposa els següents consells:

– Assegurar-se que tots els treballadors empren contrasenyes efectives i, quan sigui possible, afegir tecnologies robustes d’autenticació. Així mateix, és important fomentar l’ús de contrasenyes que estiguin compostes per lletres majúscules i minúscules i canviar-les amb certa freqüència.
– Evitar que els treballadors realitzin descàrregues procedents de fonts poc fiables, com poden ser les xarxes peer-to-peer o els vídeos.
– Blindar la xarxa assegurant que els PCs i els ordinadors portàtils estan protegits per firewalls, anti-virus i altres tecnologies de seguretat contra amenaces web, tant dins de la xarxa d’una oficina, com si es tracta de treballadors mòbils.
– Mantenir actualitzats tots els sistemes operatius i el programari, doncs del contrari, els sistemes no estaran ben protegits contra les ciber-amenaces més recents.
– Crear i gestionar back-ups. És preferible guardar còpies de seguretat i utilitzar encriptació per protegir els registres relacionats amb treballadors, proveïdors i clients.
– Maximitzar l’encriptació. Cal protegir la informació dels clients mitjançant contrasenyes o claus d’encriptació.
– No s’aconsella deixar dades crítiques desades en dispositius de mà o equips mòbils, doncs són susceptibles de ser robats o que es perdin.
– Tenir present en tot moment que la companyia creixerà i que, per tant, és important adquirir solucions de seguretat que creixin al mateix ritme que ho fa el negoci i que garanteixin la tranquil·litat de la companyia.

Guillem Alsina