Primers indicis de com serà OpenOffice 3.1

Compartir

Les principals millores es veuran en el programa de base de dades, ja que a partir d’ara podrem incloure macros en un fitxer .ODB


Guillem Alsina (guillem@imatica.org) – La publicació de la versió definitiva de l’OpenOffice 3.1 està prevista per a d’aquí a uns dos mesos, però amb l’alliberament de les primeres betes ja ha arribat el moment de veure quines novetats ens depara aquesta suite que fa temps ja li parla de tu a tu a l’Office de Microsoft.

Per començar, una de les peticions més esteses era la incorporació de filtre anti-aliasing en el redimensionat d’imatges, de manera que en reescalar fotografies i dibuixos a una mida més gran de l’original, veiéssim suaus línies arrodonides enlloc d’abruptes contorns rectes. També relacionat amb els gràfics, quan arrosseguem una imatge per a reposicionar-la, ara ens trobem amb què ja no veiem només un quadre que ens indica la posició del dibuix, sinó una animació d’aquest amb una transparència del 50% que ens dóna una idea més aproximada de com quedarà el document un cop reposicionada la imatge.

Un altre dels canvis importants és la inclusió de suport per a macros en els fitxers .ODB d’OpenOffice Base, la base de dades del paquet. Amb això, un dels programes que potser menys reconeixement està tenint (en contra del què històricament li ha passat al seu antagonista de l’Office) guanya enters enfront de l’Access, facilitant que una funció més estigui present en els dos programes.

Seguint amb la base de dades, l’intèrpret d’SQL tindrà suport per a ressaltat de sintaxi en color (el que facilitarà la detecció i correcció d’errors) i la possibilitat d’emmagatzemar el path relatiu de fitxers vinculats com altres bases de dades o fulls de càlcul que en realitat funcionin com a bases de dades.

Per als entorns col·laboratius en els que diverses persones han de treballar sobre un únic document, en la versió 3.0 d’aquesta suite ofimàtica lliure s’hi van introduir les notes al marge, que en la futura versió 3.1 es portaran un pas més enllà permetent que un usuari pugui respondre a la nota inserida per un altre. Això permetrà crear autèntiques "converses" amb notes que responen a d’altres.

Quan introduïm una adreça web en el nostre document de l’OpenOffice, automàticament el programa (qualsevol de les aplicacions que composen el paquet) reconeix la particular estructura d’una URL i la converteix en un enllaç que podem seguir prement la tecla Control i el botó esquerre del ratolí. Això, però, és força molest per a algunes persones. Fins ara teníem una sèrie de formes d’estalviar-nos aquest format a les quals s’hi afegeix l’ús del menú contextual, molt més ràpid i còmode.

Altres canvis interessants que podrem veure en l’OpenOffice 3.1 són:

– Més integració de MySQL a la base de dades
– Es facilita el treball amb idiomes que s’escriuen i es llegeixen de dreta a esquerra com l’hebreu i l’àrab, ja que els menús de l’aplicació i altres elements de la interfície d’usuari es poden situar en aquesta orientació
– Diverses millores en el sistema de correcció gramatical del text en Writer
– Millorada la llegibilitat del text seleccionat quan aquest ha estat formatat amb colors diferents dels què vénen per defecte
– Compatibilitat amb WebDAV per als usuaris de Mac OS X
– La visualització de gràfiques en Calc quan hem de treballar amb valors inferiors a zero es veu millorada, a més de tenir més llibertat per col·locar les etiquetes dels números en els eixos
– A l’Impress, l’homòleg del PowerPoint, disposarem de dues noves icones que ens permetran augmentar o disminuir la mida de la font d’una forma ràpida
– En entorns col·laboratius disposarem d’una opció per acceptar o descartar els canvis realitzats per altres usuaris
– Afegida la possibilitat de buscar per cadenes de text en les anotacions

Guillem Alsina