Publicada la versió 2.0 de Mono

Compartir

Inclou nombrosos canvis que facilitaran la feina als programadors que busquin una alternativa multiplataforma a l’entorn .NET de Microsoft.


Redacció imatica.org – Amb el curiós nom de Mono i l’explícita imatge d’un simi com a logotip, aquest conjunt d’utilitats busca la compatibilitat total amb l’entorn de programació i execució d’aplicacions informàtiques .NET de Microsoft però seguint la filosofia del programari lliure i per a diverses plataformes (Windows, GNU/Linux i Mac OS X).

En aquesta segona versió major s’han afegit una bona quantitat de noves API’s compatibles amb les originals de Microsoft, com per exemple ADO.NET 2.0 per a l’accés a bases de dades o ASP.NET 2.0 per al desenvolupament d’aplicacions web. A més, també compta amb API’s pròpies útils per a desenvolupaments que treballin amb entorns no-Microsoft, com pot ser l’escriptori gràfic Gnome (API Gtk# 2.12). Un punt que s’ha treballat extensament sembla ser el del suport per a bases de dades, doncs s’han posat a disposició del programador les eines per accedir i gestionar bases de dades PostgreSQL, DB2, Oracle, SQLite, SQL Server, Sybase i Firebird.

En el paquet també s’hi inclou un navegador web basat en el motor de renderització Gecko de Mozilla, però l’aspecte extern del qual clona a l’Internet Explorer de Microsoft. Aquest pot ser útil fins i tot per començar a acostumar a un usuari al canvi de Windows per Linux, ja que les icones són idèntiques a les que presenta el browser de Microsoft en la seva versió 6.

Altres novetats importants que inclou aquesta nova versió de la plataforma són:

– Suport per a LINQ (Language Integrated Query) amb el compilador de C# 3.0
– Compilador de Visual Basic 8
– S’inclou una implementació no completa de Paint.Net però que ja és funcional
– És la primera versió en suportar el Debugger per a codi font “managed”
– Mono Linker, una utilitat que permet al programador disminuir la mida dels executables generats
– API que permet emprar Winforms en totes les plataformes suportades (Windows, Linux, Mac OS X)
– Millora la implementació de DataGridView

Més informació:

Notes del llançament de Mono 2.0

Guillem Alsina