Publicada la versió 3.0 del llenguatge Python

Compartir

Trenca la compatibilitat amb les versions anteriors, introduint algunes millores en el codi i desfent-se de tecnologies ja antiquades.


Guillem Alsina (guillem@imatica.org) – Aquest passat 3 de desembre va veure la llum la versió 3.0 de Python, també conegut com a Python 3000 o Py3k, nova encarnació del llenguatge de propòsit general altament flexible (suporta diversos paradigmes com ara la programació orientada a objectes o imperativa) i multiplataforma tan emprat en servidors.

La principal novetat d’aquesta nova versió és que es trenca la compatibilitat amb la branca 2.x d’aquest llenguatge, una aposta arriscada com en qualsevol cas d’un producte informàtic, i més en aquest cas ja que els programadors que vulguin migrar els seus desenvolupaments des de les anteriors versions a la present, tindran molta més feina. La incompatibilitat de la nova branca amb les anteriors es deu principalment a l’eliminació dels punts febles de les versions 2.x

Tot i això, encara hi haurà un cert temps de coexistència entre les dues branques diferents, la vella 2.x i la nova 3.x, amb la finalitat que els programadors puguin adaptar-se i realitzar la migració.

Passant a l’especificació del llenguatge en si, a Python 3.0 Print és una funció i no una paraula clau reservada, s’ha simplificat la precedència d’operadors (la importància de l’ordre en què s’apliquen les operacions matemàtiques i comparacions) i s’han canviat alguns tipus de dades entre altres novetats.

La descàrrega d’aquest llenguatge multiplataforma es pot fer des del lloc web per a Windows (suportant arquitectures x86 i amd64) i en codi font per a Unix i derivats (GNU/Linux, Mac OS X).

Guillem Alsina