Publicada la versió estable d’Ulteo Application System

Compartir

Pot ser descarregat lliure i gratuïtament des del lloc del projecte i compta a més amb una sèrie d’eines que faciliten l’accés a les aplicacions des de qualsevol lloc.


L'escriptori d'UlteoGuillem Alsina (guillem@imatica.org) – Després de més d’any i mig de treball d’ençà de la presentació de la primera alpha a finals del 2006, l’equip de desenvolupament d’Ulteo encapçalat per Gaël Duval (fundador de Mandrake, avui part de Mandriva) ha presentat la primera versió estable d’Ulteo Application System, una distribució GNU/Linux totalment gratuïta i dirigida a l’usuari final i a l’empresa.

Ulteo funciona amb un model que no és nou, el de client/servidor, però busca aproximar-lo molt més a l’usuari final i simplificar-lo. Al servidor d’aplicacions s’hi pot accedir d’una forma molt senzilla, mantenint tots els programes i dades executant-se i essent emmagatzemats en una única màquina central, el que proporciona molts avantatges de gestió administrativa. Seria el concepte del servidor domèstic per al que fins i tot Microsoft té una versió del Windows específica, però dut un pas més enllà.

L'escriptori remotPer a l’actualització del sistema operatiu, aquesta manera de treballar també és un avantatge, ja que només ens haurem de preocupar per les actualitzacions d’una sola màquina, el servidor.

Ulteo també proporciona dues aplicacions més que ens permeten accedir a un servidor Application System: Ulteo Online Desktop i Virtual Desktop. El primer és un escriptori remot a través d’un navegador web Firefox 2 o superior o Internet Explorer 7 que ens proporciona totes les aplicacions incloses en Ulteo com ara el paquet ofimàtic OpenOffice, el programari de retoc d’imatges The GIMP o el client de correu electrònic Thunderbird amb tots els nostres missatges. Constitueix un servei gratuït allotjat en els mateixos servidors d’Ulteo.

Virtual DesktopVirtual Desktop és un programa gratuït que ens permet executar les nostres aplicacions de Linux des d’un client Windows mitjançant un sistema d’execució remota semblant en idea al què empra Citrix en els seus productes.

En definitiva, una nova opció com a sistema operatiu i que ens propugna un model molt interessant i digne de ser estudiat per aplicar tant a empreses com a les llars.

Guillem Alsina