Publicades les versió 2.4 de Mono i 2.0 de MonoDevelop

Compartir

GNU/LinuxPoques novetats en unes noves versions que aposten per l’estabilitat i la millora en el rendiment.

Redacció – Nova versió de l’alternativa lliure a la plataforma .NET de Microsoft, Mono 2.4, i l’entorn de programació MonoDevelop 2.0 . Aquest darrer permet migrar cap a GNU/Linux la creació d’aplicacions .NET realitzades en C# sota la plataforma propietària de Microsoft.

El desenvolupament de Mono 2.4 s’ha centrat en l’estabilitat i rendiment de l’entorn, no introduint novetats espectaculars sinó polint els defectes que hi pogués haver d’anteriors versions. Les principals novetats són:

 • Suport per a constructors SIMD (Single Instruction, Multiple Data)

 • La gestió de threads (fils d’execució) es millora, i ja no s’utilitza el sistema de verificar cada cert temps si s’ha esdevingut una interrupció (polling), sinó que ara se suporta Thread.Interrupt(), el què no consumeix cicles de CPU

 • Canviat el JIT (compilador Just In Time) per un altre de nou

 • Afegit suport per a Signals en temps real

 • A partir d’ara el stack de Mono 2.4 pot executar llocs web precompilats amb ASP.NET generats amb Visual Basic Studio, el què permet al seu torn suportar aplicacions ASP.NET escrites en llenguatges que no siguin C# o aquelles que utilitzen funcionalitats de VB.NET (Visual Basic .NET) no implementades en Mono

 • Millores en Winforms

Pel que fa a MonoDevelop 2.0, les seves novetats principals són:

 • Suport natiu per al format MSBuild

 • Diverses millores en el Workbench

 • Millorat el suport per a autocompletat de codi a les eines de desenvolupament web

 • Millora en l’autocompletat de codi C#

 • Integració de MDB i GDB (per realitzar el procés de debug d’aplicacions Mono i nativa respectivament)

Mono 2.4 pot ser descarregat per a Windows, Mac OS X i Linux, disposant de paquets precompilats per a openSUSE i SLES/SLED suportats oficialment. També tenim al nostre abast una sèrie de paquets no suportats oficialment però que ens faciliten la feina d’instal·lar Mono en altres distribucions del sistema operatiu del pingüí com pot ser Ubuntu. Per a MonoDevelop 2.0 tenim descàrregues només per a GNU/Linux, concretament per a les distribucions openSUSE (versions 10.2, 10.3, 11.0 i 11.1), SLE 10.0 i Debian.

Copyleft 2009 www.imatica.org
Aquesta obra es troba subjecta a la següent llicència:
La difusió, reproducció i traducció d’aquest text es permet lliurement en qualsevol mitjà o suport amb les úniques obligacions de mantenir la present llicència i incloure un enllaç o referència a la pàgina en què es troba l’original dins del servidor www.imatica.org . En mitjans audiovisuals es requereix la cita al mitjà www.imatica.org

YCOM
Últimes entrades de YCOM (Veure'ls tots)