Publicat FreeBSD 7.0

Compartir

Introdueix millores en el nucli que fan que rendeixi més i sigui més veloç en processadors multinucli d’última generació.


Guillem Alsina (guillem@imatica.org) – FreeBSD és una de les branques més populars i usades de l’amplia família BSD (que inclou també altres membres il·lustres com OpenBSD o NetBSD), apreciat especialment per la seva gran robustesa i fiabilitat i per la seva alta seguretat. Tot i que és un gran desconegut entre els usuaris finals (malgrat que trobem projectes que faciliten el seu ús en màquines desktop domèstiques), és molt apreciat en centres de dades per a servidors d’emmagatzematge i en el terreny dels servidors web, ja que l’existència d’eines estàndards com el servidor web Apache, faciliten enormement el seu ús per part de qualsevol professional informàtic.

En aquesta setena versió major hi trobem principalment novetats que s’orienten a millorar el rendiment del sistema operatiu en els processadors més moderns que disposen de tecnologies multinucli. FreeBSD presumeix de proves de Benchmarking que demostren que és més ràpid que el seu "competidor" Linux en tractament de grans bases de dades i grans volums de fitxers.

Altres novetats destacables de FreeBSD 7.0 són:

– Suport per a xarxes wireless 802.11n, l’estàndard més veloç existent actualment i, en general, millora del suport per a xarxes sense fils.
– Afegit suport per al sistema de fitxers XFS encara que només en mode de lectura i, experimentalment, afegit també suport per al sistema de fitxers ZFS creat per Sun Microsystems.
– Millorat el suport per a desenvolupament de sistemes encastats per a plaques basades en l’arquitectura ARM.
– El l’apartat gràfic, servidor de finestres X.org 7.3 i entorns d’escriptori KDE 3.5.8 i Gnome 2.20.2 .
– Compilador GNU GCC 4.2.1 .
– BIND 9.4.2 .

El sistema ja pot ser descarregat des del lloc web del projecte, a http://www.freebsd.org/

Guillem Alsina