Publicat nou 'draft' de l'HTML 5

Compartir

Amb ell, l’HTML Working Group espera poder recollir l’opinió de tots sobre el nou estàndard que es proposa i que ha de permetre a la Web enfrontar-se als canvis esdevinguts durant aquests darrers deu anys i amb vista al futur proper.


Guillem Alsina (guillem@imatica.org) – El W3C (World Wide Web Consortium), organisme internacional encarregat de marcar els estàndards per a la Web, ha fet públic un nou document amb la proposta del que haurà d’arribar a ser la cinquena versió del llenguatge en el qual es construeixen les pàgines web, l’HTML (Hypertext Markup Language).

El grup encarregat del desenvolupament d’aquesta especificació, l’HTML Working Group, inclou representants del mateix W3C i d’empreses clau en el món de la informàtica i d’Internet: Microsoft, IBM, Google, Apple, Mozilla, Opera, Nokia o ACCESS són només unes de les poques que es compten entre els prop de cinc-cents participants.

La versió anterior de l’estàndard, l’HTML 4, es remunta al 1997, i en aquests més de deu últims anys han sorgit nombroses tecnologies i formes de veure la Web que fan necessari un canvi amb la inclusió de novetats, tant per a què els programadors puguin desenvolupar les seves idees com per a què els usuaris puguin gaudir d’una Web molt més rica.

Com a principals novetats de l’HTML 5 és destacable la introducció d’una API per realitzar dibuixos en dues dimensions, controlar la reproducció d’àudio i vídeo, editar documents de forma interactiva en un navegador web, i mantenir dades de manera persistent a la banda client per poder accedir-hi més tard.

Els programadors podran escriure les seves pàgines web en una versió d’HTML com venien fent fins ara, o bé interpretant aquest llenguatge com un subconjunt de l’XML. També disposaran de nous tags (etiquetes) per a crear elements que ja són habituals en qualsevol pàgina com ara una barra de menús per a la navegació o seccions diferenciades dins del mateix document.

La història de l’HTML 5 va començar al Març del 2007 amb el llançament de l’HTML Working Group fins arribar a aquest draft, que és públic i amb el qual el grup de treball espera rebre les opinions del públic, ja sigui l’usuari final o el professional de la programació per a la Web.

Més informació:

Nota de premsa del W3C
http://www.w3.org/2008/02/html5-pressrelease

Guillem Alsina