Relacionen la desaparició de les abelles amb les radiacions dels telèfons mòbils

Compartir

Encara que no tots els científics es manifesten d’acord amb aquesta afirmació, sembla que si que admeten que la radiació emesa pels telèfons mòbils afecta d’una o altra manera a aquests insectes.

Guillem Alsina (guillem@imatica.org) – Ha estat tema de debat científic i part de la trama argumental per a pel·lícules i sèries de ciència-ficció, però el fet és que el ritme al qual es desbanden i desapareixen les colònies d’abelles (quelcom que, d’altra banda, sempre s’ha donat en certa mesura) ha crescut substancialment en la darrera dècada. És un fenomen no aclarit encara però al qual fins a la data se li han adjudicat certes possibles explicacions: malalties, canvis en els hàbitats fruit d’un canvi climatològic global, radiacions electromagnètiques,…

Precisament amb les radiacions electromagnètiques i, més concretament, amb les dels telèfons mòbils, han relacionat recentment el fenomen de la desaparició de les abelles. Segons sembla, i després de realitzar diversos experiments, s’ha pogut establir que les obreres d’aquesta espècie d’insectes poden veure’s afectades per les emissions dels telèfons mòbils. La manera d’arribar a tal conclusió ha estat simple: realitzar i rebre trucades amb un telèfon situat en un punt proper a un rusc.

El que s’ha observat en tota aquesta sèrie d’experiments és que, en el moment de realitzar les trucades, la comunicació que es realitza entre les abelles per a què aquestes abandonin el rusc i vagin a recollir pol·len, augmenta dràsticament.

Això podria ajudar a explicar el perquè en alguns casos es desbanden colònies senceres en què els insectes que les integren comencen a volar sense rumb fix fins que moren. Aquest fenomen encara no explicat ha fet que en els darrers vint anys el nombre d’abelles a tot el món s’hagi reduït espectacularment, i en especial a Europa, Amèrica del nord i també a l’Àsia, malgrat que és en les dues primeres zones geogràfiques en les que s’ha constatat més el problema.

La influència de la radiació electromagnètica pot ser una explicació vàlida o bé una causa més d’un conjunt de fets que, coincidint, provoquen la situació adequada per a “confondre” les abelles, portant-les a la seva mort.

No tots els científics que s’han manifestat sobre els resultats d’aquest estudi coincideixen en donar la culpa del fenomen a les emissions radioelèctriques provocades per la telefonia mòbil, tot i que és cert que han admès que aquestes poden provocar un cert desorde en aquests petits animals.

La pregunta aquí és si la comunitat científica en conjunt acabarà acceptant o no com a vàlids els resultats d’aquest experiment. Fa anys que es debat una qüestió que també ens afecta com és si les mateixes radiacions que diem influencien les abelles, també ens afecten a nosaltres com a éssers humans. Alguns diuen que són les causants de maldecaps i, fins i tot, arriben a provocar tumors en cas d’ús excessiu dels telèfons. Altres afirmen que radiacions n’hi ha hagut sempre (com la radiació de fons còsmica), i que el tipus de radiacions emeses pels telèfons no són tan perilloses com se les pinta. En quin punt es troba la veritat? Hi ha massa interessos en joc com per a obtenir una resposta clara a aquesta pregunta.

Predicció preocupant?

S’atribueix a Einstein la frase “si totes les abelles desapareguessin, a la humanitat li quedarien quatre anys de vida”. De fet, aquests petits insectes voladors són responsables d’una bona part de la pol·linització de les plantes en el nostre planeta, però no són els únics agents que intervenen en aquesta cadena: el vent, l’aigua, altres insectes voladors i, fins i tot, en alguns casos els gossos són portadors de pol·len per a què les plantes puguin reproduir-se.

Si bé és possible que la humanitat no es vegi tan afectada per aquesta pèrdua en concret, si ho seria per la pèrdua dels insectes pol·linitzadors en general. I, si les radiacions electromagnètiques (o altres fets) afecten les abelles, no és desgavellat pensar que poden tenir algun tipus d’influència en altres insectes.

La pèrdua de diversitat (sigui aquesta biològica, cultural o del tipus que sigui) és sempre negativa, i no hem de pensar en termes d’utilitat o no per a les nostres finalitats d’una determinada espècie animal per a voler-la salvar. TOTES les espècies són útils i necessàries d’una o altra manera.

Una altra cosa és que s’arribi a fer alguna cosa a la llum d’aquests resultats. Com he dit abans, els interessos en joc són masses i massa alts; d’admetre que les radiacions electromagnètiques dels mòbils afecten a les abelles, només hi hauria un pas per a què s’estengués com la pólvora que també afecten negativament els humans. I, d’aquí, a una mala imatge d’un sector empresarial i industrial que, a hores d’ara, mou una gran quantitat de milions.

Per tant, mai s’admetrà oficialment i per part de tots els estaments la relació entre la telefonia mòbil i la desaparició de les abelles.

Més informació

Article a Mobiledia

Copyleft 2011 www.imatica.org
Aquesta obra es troba subjecta a la següent llicència:
La difusió, reproducció i traducció d’aquest text es permet lliurement en qualsevol mitjà o suport amb les úniques obligacions de mantenir la present llicència i incloure un enllaç o referència a la pàgina en què es troba l’original dins del servidor www.imatica.org . En mitjans audiovisuals es requereix la cita al mitjà www.imatica.org

Guillem Alsina