Salvat aposta per Kinetical per tal de prescindir del paper

Compartir

L’empresa catalana proporciona la tecnologia dels seus catàlegs electrònics per tal que la farmacèutica estalvii despeses en deixar d’imprimir-los per als seus clients.

El Grup Farmacèutic Salvat ha posat en marxa un projecte global de millora i sostenibilitat que inclou l’eliminació de tot el material imprès emprat fins a la data en les seves visites comercials, que serà substituït per una sèrie de catàlegs en format electrònic que els seus visitadors mostraran en tablets iPad.

L’artífex d’aquesta transformació ha estat l’empresa catalana Kinetical, que gràcies a la seva solució de catàleg digital Kopen, permet a Salvat dissenyar i crear els seus propis catàlegs sense haver de passar per la impremta ni gastar paper. Això suposa un considerable estalvi de temps i diners, a més de constituir una mesura respectuosa amb el medi ambient.

Una tercera part dels treballadors de Salvat compta amb un iPad, a través del qual es connecten a un sistema central que manté sempre actualitzada la informació comercial que aquests necessiten en les seves visites.

El projecte global de mobilitat, que també implica els directius de l’empresa, es basa en permetre als seus treballadors connectar-se a la intranet corporativa, consultar el correu electrònic, usar el nou CRM i presentacions i catàlegs en el punt de venda. Un cop analitzades les necessitats, es va dur a terme un estudi tècnic de diversos dispositius i es va apostar per l’iPad, així com per Kinetical i la seva solució Kopen: una eina d’edició, composició i distribució automàtica de continguts multimèdia.

María Ricart, Cap de Tecnologia i Sistemes d’Informació de Salvat indica que “l’empresa volia substituir el paper per adaptar-se als nous temps, però al mateix temps poder tenir un control sobre el procés creatiu que abans assumien íntegrament agències de publicitat, i que suposava un excessiu cost i poca autonomia”.

Des de la seva implantació, els visitadors de Salvat connecten els seus iPads un cop al dia amb la central per a descarregar les possibles actualitzacions o canvis que s’hagin produït (canvis d’imatges, actualitzacions de preus de productes, noves promocions…). Finalment, i sense necessitat de connexió, el visitador pot mostrar des del seu iPad tot el catàleg, amb l’absoluta certesa que la informació que està mostrant és la darrera versió.

Un altre dels avantatges de la solució és que Kopen guarda la traçabilitat cada cop que es mostra un contingut; així es poden obtenir resultats mesurables de les accions i campanyes comercials i promocionals. Permet conèixer en temps real l’impacte exacte que té una campanya, i redirigir així l’estratègia comercial. És possible analitzar quantes persones han vist informació sobre l’empresa i/o productes i realitzar comparatives posteriors amb les xifres de vendes. Jörg Behrendt, Director Comercial de Salvat assegura que “la implementació ha estat molt positiva; els professionals de la companyia han entès que és necessari actualitzar-se, posar-se al dia. Els visitadors amb més anys d’experiència s’han adaptat sense cap problema a l’iPad, i durant els tres primers mesos de l’any les vendes han augmentat”.

El projecte ha estat implantat en amb prou feines tres mesos, i només fou necessària una formació pràctica d’una jornada per a què els Product Manager de Salvat aprenguessin a crear els catàlegs i continguts digitals. Miquel Àngel Vila, Responsable de Màrqueting de Salvat, insisteix en la necessitat d’eliminar la gran quantitat de paper que els visitadors empren diàriament “No només els catàlegs, sinó la informació addicional que resulta necessària per a realitzar les visites: articles científics, evidències… tota la literatura no només ha de poder ser accessible a través de l’iPad, sinó que s’està estudiant ja com fer que el propi metge o farmacèutic la sol·liciti a través de l’iPad”.

Una altra de les opcions de l’eina que es preveu incorporar a mitjà termini és la possibilitat de realitzar comandes directament des de l’iPad. Connectat al CRM, Kopen ajuda a dirigir les vendes i a conèixer en tot moment l’estoc disponible, així com tota mena d’informació (preus, promocions vigents) de gran valor per al visitador. De moment, i gràcies a la capacitat per a dissenyar internament els catàlegs de producte i eliminar el paper que s’utilitzava diàriament per part de l’equip comercial, Salvat preveu un estalvi d’un 53% anual en despeses de disseny, impressió i distribució de material promocional.

YCOM
Últimes entrades de YCOM (Veure'ls tots)
Etiquetes: