Sun dota a l’OpenOffice de capacitat per a editar documents PDF

Compartir
Permet l’edició en les aplicacions Draw i Impress per tal de preservar l’aspecte, i ja es troba disponible per a descàrrega.

Guillem Alsina (guillem@imatica.org) – No hi ha cap mena de dubte que aquelles persones que volen publicar documentació en format PDF ho tenen molt fàcil amb OpenOffice. La suite gratuïta inclou una utilitat per exportar les nostres creacions a aquest format des de qualsevol dels programes que la composen (processador de textos, full de càlcul, programa de presentacions) sense haver d’instal·lar una impressora virtual o una altra mena de programari. El problema és que si no comptem amb l’original del document, ens serà impossible editar el fitxer PDF des de l’OpenOffice, amb el que haurem de comptar amb algun programari concebut i realitzat per a aquesta tasca.

Per tal de pal·liar aquest handicap, Sun Microsystems (impulsora del projecte OpenOffice gràcies a l’alliberament del codi font de la suite StarOffice), ha publicat una extensió per a la propera versió 3 del paquet ofimàtic gratuït, que permet editar un document PDF sense perdre el seu format. L’edició es realitza amb els programes Draw i Impress.

Amb aquesta extensió poden editar-se els textos, tot i que encara no suporta funcions avançades com els formularis d’arxius PDF que els incloguin. El suport també s’estén a documents PDF híbrids, aquells que inclouen el document ODF original al seu interior, i al qual es podran exportar els documents creats o editats.

Per instal·lar aquesta extensió i "jugar" una mica amb ella, haurem de tenir instal·lada la segona beta de l’OpenOffice 3.0, que es pot descarregar lliure i gratuïtament des del lloc web del projecte.

Guillem Alsina